Rynek finansowy: Przepychanki wokół uporządkowanej likwidacji

BANK 2013/06

Jeśli kierować się zapowiedziami płynącymi chociażby z K omisji Europejskiej sprzed kilku miesięcy to właśnie wkraczamy w okres, w którym projekt u nii bankowej i jej poszczególne filary powinny być już w bardzo zaawansowanej fazi e. Od tego jednak czasu zmieniła się głównie aura za oknami, bo dla części tych p rojektów czas zatrzymał się w najlepszym razie w miejscu.

Jeśli kierować się zapowiedziami płynącymi chociażby z K omisji Europejskiej sprzed kilku miesięcy to właśnie wkraczamy w okres, w którym projekt u nii bankowej i jej poszczególne filary powinny być już w bardzo zaawansowanej fazi e. Od tego jednak czasu zmieniła się głównie aura za oknami, bo dla części tych p rojektów czas zatrzymał się w najlepszym razie w miejscu.

Grzegorz Brudziński

Spośród trzech filarów unii bankowej najbardziej zaawansowany pozostaje projekt wspólnego nadzoru, który ma szansę ruszyć w połowie przyszłego roku. Rozmach za to stracił projekt unijnego systemu uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, a na bliższej nieokreślony termin został odłożony pomysł wspólnego systemu gwarantowania depozytów. Zmianę nastawienia, niczym wierzchołek góry lodowej, sygnalizuje artykuł niemieckiego ministra finansów Wolfganga Schäuble, który ukazał się w połowie maja w dzienniku Financial Times. Ku wielkiej irytacji Paryża Schäuble opowiedział się w nim przeciw pośpiesznemu tworzeniu unii bankowej i za rozłożeniem w czasie powołania unijnego systemu uporządkowanej likwidacji banków oraz specjalnego funduszu na ten cel.

Przegląd sytuacji

Jako jeden z pierwszych decydentów w UE publicznie podniósł kwestię, że stworzenie takiego systemu musi się wiązać ze zmianą unijnych traktatów, ponieważ w obecnym kształcie nie stanowią one wystarczająco silnego zaplecza prawnego. Choć nie padało to dobitnie w opublikowanym artykule, to chodzi tu o zakres stosowania praw własności wierzycieli i deponentów, który powierzyli środki instytucji objętej procesem uporządkowanej likwidacji. Całościowe lub częściowe umorzenie wierzytelności może się wiązać z wystąpieniem poszkodowanych stron do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z żądaniem stosownego odszkodowania. Na to ryzyko prawne towarzyszące procesowi uporządkowanej likwidacji zwracał już uwagę projekt unijnej dyrektywy.

Nic zatem dziwnego, że mając w pamięci bardzo świeże doświadczenia z ratowaniem sektora bankowego na Cyprze i burzą, jaka się wówczas wywiązała z pomysłami opodatkowania depozytów, minister Schäuble zawarł w tekście swoje oczekiwania wobec unijnej procedury. Jej osią powinno być jednoznaczne określenie, kiedy i w jakiej kolejności akcjonariusze i wierzyciele byliby wzywani do partycypowania w kosztach ratowania lub likwidacji banku. Przyjęcie jednoznacznych reguł, które nie mogłyby być później podważane w ETS wiąże się, w ocenie niemieckiego ministra finansów, ze zmianą unijnych traktatów, co oczywiście jest procedurą niezwykle żmudną i długotrwałą. Dlatego Schäuble zaproponował…

…dwuetapowe rozwiązanie

Zamiast polegać na doraźnych rozwiązaniach, jakim są propozycje zawarte w projekcie unijnej dyrektywy o ratowaniu i likwidacji uporządkowanej banków należy do czasu zmiany unijnych traktatów pozostawić to zadanie „sieci narodowych władz i regulatorów „, czyli na szczeblu krajowym. Oczywiście odnosi się to także do funduszu na cele uporządkowanej likwidacji.

Na marginesie ewentualna zmiana unijnych traktatów nie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: