Rynek finansowy: Przeszło tysiąc beneficjentów

BANK 2016/07-08

Do końca czerwca br. 1308 polskich przedsiębiorców otrzymało 189 mln zł preferencyjnego finansowania, dostępnego w ramach unijnego programu ramowego COSME. Tak pozytywny wynik udało się osiągnąć w ciągu zaledwie kilku miesięcy - realne uruchomienie środków pozostających w dyspozycji polskich pośredników finansowych nastąpiło na wiosnę tego roku.

Do końca czerwca br. 1308 polskich przedsiębiorców otrzymało 189 mln zł preferencyjnego finansowania, dostępnego w ramach unijnego programu ramowego COSME. Tak pozytywny wynik udało się osiągnąć w ciągu zaledwie kilku miesięcy - realne uruchomienie środków pozostających w dyspozycji polskich pośredników finansowych nastąpiło na wiosnę tego roku.

Karol Majka

Na kolejne firmy z sektora MŚP i mikro czeka jeszcze około 1,7 mld zł, dostępnych u obecnych pośredników finansowych; kwota ta może jednak ulec zwiększeniu z uwagi na fakt, iż o status pośrednika ubiegają się kolejne polskie instytucje finansowe.

Finansowanie zwrotne dostępne w ramach instrumentów finansowych programów UE wspiera rozwój polskich firm. Z badań Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK IF PUE) dotyczących perspektywy 2007-2013 wynika, że ponad 70% przedsiębiorców zadeklarowało przeznaczenie otrzymywanych środków na inwestycje, również te o charakterze innowacyjnym, rozumiane zarówno jako działania o charakterze badawczym i wdrożeniowym, jak również jako gruntowna modernizacja prowadzonego przedsiębiorstwa. Równocześnie jedynie 14% badanych wykorzystało finansowanie na bieżącą działalność. Zdaniem dyrektora KPK IF PUE Arkadiusza Lewickiego, taki wynik może napawać optymizmem, zwłaszcza w warunkach polskich, gdzie wielu przedsiębiorców żyje z dnia na dzień, nie myśląc o dalszej perspektywie. Równie optymistyczne wyniki przyniósł pierwszy okres wdrażania nowych instrumentów unijnych w ramach programów na lata 2014-2020. – Jeśli chodzi o plan Junckera, mogę z dumą powiedzieć, że według danych instytucji unijnych na koniec maja br. pod względem ilości zakontraktowanej akcji kredytowej dla polskich mikro-, małych i średnich firm zajęliśmy piąte miejsce w Europie – podkreślił Arkadiusz Lewicki.

Umiejętnie wykorzystać środki na innowacyjność

Wiceszef resortu rozwoju Jerzy Kwieciński zadeklarował, że strategicznym celem prac obecnego rządu jest zwiększenie poziomu inwestycji – z obecnych 20% PKB do przynajmniej 25%. Jedną z dróg do tego celu jest wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, w szczególności tych funkcjonujących w branży produkcyjnej. – W ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zamierzamy korzystać z różnych instrumentów, w tym unijnych. Takim narzędziem jest właśnie programCOSME – stwierdził przedstawiciel resortu rozwoju

Konieczne jest również zwiększenie wykorzystania instrumentów finansowych dostępnych w pozostałych programach ramowych. A jest o co walczyć; obecnie w ramach COSME, EaSI czy Horyzont 2020 do dyspozycji pozostaje niemal 100 mld euro, a brak kopert narodowych sprawia, że uzyskanie środków w oczekiwanej wysokości zależy wyłącznie od umiejętności i aktywności pośredników finansowych i instytucji wsparcia z poszczególnych krajów.

Doskonałym przykładem tego, jak skutecznie rywalizować o środki dostępne w tych programach z pozostałymi państwami Wspólnoty może być wysokie zaangażowanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: