Rynek finansowy: Przyspieszenie na finiszu

BANK 2015/07-08

Na kilka miesięcy przed końcem kadencji parlamentu prace nad zmianą przepisów regulujących emisję listów zastawnych nabrały tempa. 19 stycznia br. opublikowano pierwszą wersję projektu ustawy, a już pięć miesięcy później projekt trafił pod obrady Sejmu. W lekkoatletyce manewr przyspieszenia na ostatnim okrążeniu bywa znakomitym sposobem na zwycięstwo. Czy sprawdzi się również w odniesieniu do udrożnienia emisji listów zastawnych?

Na kilka miesięcy przed końcem kadencji parlamentu prace nad zmianą przepisów regulujących emisję listów zastawnych nabrały tempa. 19 stycznia br. opublikowano pierwszą wersję projektu ustawy, a już pięć miesięcy później projekt trafił pod obrady Sejmu. W lekkoatletyce manewr przyspieszenia na ostatnim okrążeniu bywa znakomitym sposobem na zwycięstwo. Czy sprawdzi się również w odniesieniu do udrożnienia emisji listów zastawnych?

Karol Jerzy Mórawski

Przekazany pod obrady parlamentu projekt stanowi efekt trwających przez cały 2014 r. prac nad założeniami do zmian w przepisach dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych, przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów a następnie nad samym tekstem ustawy. Zarówno autorzy projektu, jak i eksperci branżowi wskazali, że polski rynek listów zastawnych pod rządami obecnych regulacji praktycznie nie istnieje – nawet jeśli porównać nasz kraj z innymi państwami byłej RWPG. – Obecnie polski sektor bankowy ma pokrycie w wyemitowanych listach zastawnych w stosunku do wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych na poziomie 0,7 proc., co stanowi stopień wysoce niewystarczający dla osiągnięcia wysokiej płynności długoterminowej sektora. Dla przykładu w Republice Czeskiej poziom ref inansowania kredytów mieszkaniowych instrumentami typu list zastawny wynosi 42 proc. – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zadyszka przed metą niewskazana

Zanim projekt trafił do Sejmu, musiał – w ciągu pięciu miesięcy – przejść przez całą procedurę uzgodnień i konsultacji. A nie była to procedura standardowa; zanim dokument trafił do partnerów krajowych, wpierw opinię na jego temat wyrazić musiał Europejski Bank Centralny. Jak wypadły rządowe propozycje? – EBC co do zasady z zadowoleniem przyjmuje projekt ustawy i jego cel w postaci wspierania rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce – czytamy w opinii. Równocześnie bank europejski wskazał kilka przypadków, w których należałoby rozważyć pewne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: