Rynek finansowy: Ratingi będą wrażliwsze społecznie

BANK 2019/05

Tsunami regulacyjne związane z nowymi obowiązkami uwzględniania czynników środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Governance, „ESG”) w praktyce podmiotów rynku finansowego dotarło właśnie do sektora agencji ratingowych. O ile w przypadku TFI oraz firm inwestycyjnych ich uwzględnianie ma rozpocząć się od procesu zarządzania ryzykiem, o tyle w przypadku agencji ratingowych – jeżeli były one podstawą zmiany ratingu – mają być wprost identyfikowane w komunikatach ratingowych.

Bartosz Bacia
doktor nauk prawnych,
radca prawny, były członek Komitetu Technicznego ESMA ds. agencji ratingowych

Dokument konsultacyjny ESMA o zmianie „Wytycznych w zakresie wymogów dotyczących ujawnień mających zastosowanie do ratingów kredytowych” (Guidelines on Disclosure Requirements Applicable to Credit Ratings) stanowi kolejny krok na ścieżce implementacji ogłoszonego w maju 2018 r. przez Komisję Europejską „Planu działania w zakresie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego” (Action Plan: Financing Sustainable Growth). Mimo iż proponowane zmiany dotyczą formalnie rozszerzenia obowiązków raportowych dla agencji ratingowych, ich zakres de facto zapowiada – dla sporej części małych i średnich agencji ratingowych – rewizję podejścia metodologicznego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: