Rynek Finansowy: Regulacyjne trzęsienie ziemi

BANK 2017/04

Ostatnie lata przyniosły szereg zmian w przepisach regulujących zasady dochodzenia roszczeń pieniężnych, w tym również postępowania sądowego i egzekucyjnego. Trend ten kontynuuje również obecny rząd, czego dowodem są takie inicjatywy, jak wniesiony pod obrady parlamentu z końcem ubiegłego roku projekt tzw. pakietu wierzycielskiego czy też przygotowywana od podstaw ustawa o komornikach sądowych.

Ostatnie lata przyniosły szereg zmian w przepisach regulujących zasady dochodzenia roszczeń pieniężnych, w tym również postępowania sądowego i egzekucyjnego. Trend ten kontynuuje również obecny rząd, czego dowodem są takie inicjatywy, jak wniesiony pod obrady parlamentu z końcem ubiegłego roku projekt tzw. pakietu wierzycielskiego czy też przygotowywana od podstaw ustawa o komornikach sądowych.

Stanisław Brzeg-Wieluński
Kamil Borecki

Perspektywy funkcjonowania sektora zarządzania wierzytelnościami w obliczu dynamicznych zmian otoczenia prawnego oraz praktyczne wykorzystanie instrumentów wykreowanych przez nowe przepisy były jednym z głównych wątków konferencji towarzyszącej Targom Zarządzania Wierzytelnościami. Obszarem, w którym ustawodawca wykazywał w ostatnich latach szczególną aktywność, są zasady funkcjonowania kancelarii komorniczych i przeprowadzania egzekucji sądowej. – Praktycznie w każdym roku mamy do czynienia ze zmianami w przepisach, i to zarówno w obszarze merytorycznym, jak i procesowym – podkreślił w swym wystąpieniu prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek.

Na przestrzeni dwudziestu lat kilkukrotnie zmieniano kluczowe z punktu widzenia relacji pomiędzy wierzycielem a komornikiem regulacje odnośnie możliwości przyjmowania przez kancelarie spraw z wyboru wierzyciela. Pierwotna wersja obowiązującej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przewidywała możliwość wyboru egzekutora jedynie w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującym jego rewir. W roku 2002 pojawiło się ograniczenie w postaci wskaźnika zaległości, a dwa lata później wyłączono z prawa wyboru egzekucję z nieruchomości. Rewolucyjny charakter miała nowelizacja przepisów ustawy z grudnia 2007 r., kiedy to umożliwiono wierzycielom swobodny wybór kancelarii na terenie całego kraju. Derejonizacja komorników oznaczała wyjście naprzeciw oczekiwaniom wierzycieli; w 2007 r. sprawy z wyboru stanowiły 5% prowadzonych postępowań egzekucyjnych, natomiast osiem lat później przeszło 60% wszystkich spraw. W tym okresie zaobserwowano również dynamiczny wzrost liczby podejmowanych postępowań egzekucyjnych.

Cała wstecz

Efektem ubocznym nowych regulacji była koncentracja prowadzonych postępowań w stosunkowo nielicznych, dużych kancelariach, określanych mianem „hurtowni komorniczych”. – W 2015 r. 10%. kancelarii skupiło w swych rękach 60% ogólnego wpływu spraw – podkreślił prezes Krajowej Rady Komorniczej. Taka sytuacja spowodowała interwencję ustawodawcy, który nowelizacją art. 8 ustawy o komornikach sądowych przywrócił ograniczenia możliwości wyboru komornika. Od 8 listopada 2015 r. kancelaria, która posiada ponad półroczne zaległości nie może przyjmować spraw z wyboru wierzyciela; w przypadku podmiotów prowadzących powyżej 5 tys. postępowań warunkiem jest również ponad 35-procentowa skuteczność egzekucji w roku poprzednim. Wraz z początkiem roku ubiegłego weszło w życie dodatkowe ograniczenie – komornicy prowadzący rocznie ponad 10 tys. egzekucji zostali pozbawieni możliwości przyjmowania spraw spoza rewiru.

Prezes KRK przypomniał, iż zmiany te doprowadziły do istotnego obniżenia przyjmowanych spraw z wyboru wierzyciela z 60 do 44%. Równocześnie jednak o 44% zmniejszyła ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: