Rynek finansowy: Rewizja metod prostych ryzyka operacyjnego

BANK 2015/09

Po 10 latach obowiązania dotychczasowych wymogów kapitałowych na ryzyko operacyjne, Komitet Bazylejski Nadzoru Bankowego wydał projekt dokumentu Operational risk - Revisions to the simpler approaches, zawierający propozycje zmiany zasad dotyczących obecnie stosowanych metod prostych: podstawowego wskaźnika (BIA), standardowej (TSA) oraz alternatywnej metody standardowej (ASA), opublikowanych w Nowej Umowie Kapitałowej z 2004 r. (Bazylei II), a następnie wdrożonych do prawodawstwa europejskiego pakietem dyrektyw CRD.

Joanna Tylińska

Głównym celem Komitetu jest zaproponowanie takich rozwiązań, które w prosty i bardziej adekwatny niż obecnie stosowany sposób powiążą wymogi kapitałowe z rzeczywiście ponoszonym ryzykiem operacyjnym. Wydaje się jednak, że ten cel nie do końca został osiągnięty. Dotychczas stosowane metody proste oparte były na założeniu, że ekspozycja na ryzyko operacyjne zwiększa się liniowo wraz ze wzrostem dochodów banków. Skorygowany zysk brutto (GI) traktowany był jako wskaźnik ekspozycji na ryzyko operacyjne. Od początku istnienia tych przepisów polskie banki zwracały uwagę, że liczone w ten sposób wymogi są znacząco przeszacowane, zaś rzeczywista ekspozycja na ryzyko operacyjne wzrasta wraz z wielkością banku w sposób nieliniowy. Również przypisanie zysku finansowego do linii biznesowych, jako centrów przychodów ograniczał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: