Rynek finansowy: Rozwiązanie w dwóch ruchach

BANK 2013/09

10 lipca Komisja Europejska przedstawiła dwa istotne dokumenty, czyli projekt dyrektywy dotyczącej jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków na potrzeby unii bankowej oraz znowelizowane zasady pomocy publicznej dla banków w krajach UE. O ile projekt dyrektywy został określony przez jej krytyków j ako strzał startowy do długiej debaty, to zupełnie innej natury jest sama nowelizacja. Po pierwsze ona już obowiązuje od 1 sierpnia br., a po drugie reguluje część istotnych zagadnień, które są powtórzone w projekcie dyrektywy.

Grzegorz Brudziński

KE stoi na stanowisku, że unia bankowa powinna obejmować wszystkie państwa strefy euro oraz te z pozostałych krajów członkowskich, które zdecydują się przyłączyć do tego projektu. Natomiast w obrębie samej unii bankowej oraz w pozostałych państwach UE będą obowiązywać te same, jednolite w całej Wspólnocie wymogi ostrożnościowe oraz regulacje określające zasady restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Stąd też na nowelizację zasad o pomocy publicznej można spojrzeć jako na wstępne ujednolicenie reguł restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, do którego projekt dyrektywy w następnym ruchu dokłada unijną instytucję odpowiedzialną za te obszary zagadnień.

Fundamentalne założenie

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: