Rynek Finansowy | Rynek dla ubezpieczycieli nowe perspektywy dla banków

BANK 2015/12

Ekspansja ubezpieczycieli w kierunku produktów oszczędnościowych i możliwa współpraca z sektorem bankowym w tym zakresie były jednym z tematów debaty zatytułowanej "W poszukiwaniu wzrostu i rentowności - źródła oszczędności i nowych przychodów", zorganizowanej w ramach VII edycji Insurance Forum.

Konrad Machowski

W dyskusji, prowadzonej przez Ryszarda Grzelaka – prezesa Europ Assistance Polska wzięli udział: Adam Antczak – ekspert Związku Banków Polskich, Marcin Warszewski – dyrektor generalny Liberty Ubezpieczenia, dr Ewa Wierzbicka – pracownik naukowy SGH i arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Finansowym, Paweł Zylm – członek zarządu BRE Ubezpieczenia oraz Agnieszka Żołędziowska-Kulig – dyrektor generalna AIG Europe Limited

Poprawa wskaźnika penetracji rynku zwłaszcza w ubezpieczeniach na życie, zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej, budowanie relacji z klientem, zakończenie wojny cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych, przy braku dostatecznego wsparcia ze strony organów państwa i nadzoru finansowego dla tworzenia długofalowej polityki rozwoju rynku – to, zdaniem uczestników debaty, były największe wyzwania dla sektora w 2015 r. Największy niewykorzystany potencjał drzemie w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: