Rynek finansowy: Ryzyko działalności banków

BANK 2016/01

Nowa metoda kalkulacji opłat na rzecz systemu gwarantowania depozytów w UE

Katarzyna Pawlik

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/EU z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów stanowi istotną nowelizację dotychczas obowiązujących przepisów w ramach Unii Europejskiej. Między innymi podkreśla konieczność zharmonizowania metod finansowania systemu gwarantowania depozytów w państwach członkowskich poprzez ustalenie jednolitego poziomu docelowego ex ante środków finansowych (z możliwością zastosowania pewnych odstępstw, wskazanych w dyrektywie). Dodatkowo przewiduje także możliwość nakładania na instytucje kredytowe składek nadzwyczajnych ex post.

Przy określaniu wysokości opłat na system gwarantowania depozytów krajowe organy powinny brać pod uwagę cykl koniunkturalny, stabilność sektora, a także istniejące zobowiązania krajowego DGS. Podstawę składek powinna stanowić kwota gwarantowanych depozytów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: