Rynek finansowy: Spór o Europę

BANK 2012/09

O przyszłości standardu euro - jak niegdyś o losach standardu złota - zdecydują politycy. Ich porozumienia w sprawie UE są pochodną kłótni i kompromisów narodowych.

Maria Dunin-Wąsowicz

Kryzys, o którym początkowo mówiono „finansowy”, przekształcił się jednoznacznie w kryzys polityczny. Rozwiązania przejęte przez UE w pierwszym półroczu – a więc podpisanie kompaktu fiskalnego (TSKZ) oraz rozszerzenie uprawnień Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (European Stabilization Mechanism, ESM) – zostały w Niemczech oprotesto – wane i poddane pod osąd prawników. Sytuacja szczególna, ponieważ autorami krytykowanych koncepcji w dużej mierze są niemieccy eksperci.

Nie wieder allein?

Niemieckie elity naukowe i polityczne od początku zaangażowały się w opracowa – nie ścieżek wyjścia z kryzysu. R ozbieżność ich opinii wobec różnych koncepcji nie była nagłaśniana. Ujawniła się, kiedy konkluzje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: