Rynek finansowy: Stan gry

BANK 2014/02

W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego (Single Supervisory Mechanism - SSM) Europejski Bank Centralny rozpoczął intensywne przygotowania do pełnienia nowych obowiązków, co ma w pełni nastąpić 4 listopada 2014 r. Według opublikowanej wstępnej listy, 124 banki ze strefy euro zostaną objęte bezpośrednim nadzorem w ramach SSM. Lista ta może jeszcze ulec zmianie.

KATARZYNA PAWLIK

Przed EBC postawiono niezwykle trudne zadanie, które na dodatek musi on wykonać w bardzo krótkim czasie. Specjalny zespół prowadzi intensywne prace przygotowawcze, m.in. w zakresie regulacyjnych ram jednolitego mechanizmu nadzorczego. Owe ramy zostały podzielone na następujące działy:

postanowienia ogólne

 • organizacja SSM
 • działania SSM
 • metodologia
 • procedury ogólne
 • procedury dla instytucji kredytowych ważnych systemowo
 • procedury dla instytucji kredytowych o mniej istotnym znaczeniu
 • bliska współpraca
 • procedury makroostrożnościowe
 • sankcje

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: