Rynek Finansowy: Stopy wciąż szorują po dnie

BANK 2018/09

„Obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – tak Rada Polityki Pieniężnej uzasadniła lipcową decyzję o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym, niskim poziomie. Wiadomość ta bez wątpienia ucieszyła kredytobiorców hipotecznych, znacznie mniej powodów do optymizmu mogą mieć natomiast posiadacze kont oszczędnościowych i klienci banków zainteresowani założeniem lokaty.

„Obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego rozwoju oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – tak Rada Polityki Pieniężnej uzasadniła lipcową decyzję o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym, niskim poziomie. Wiadomość ta bez wątpienia ucieszyła kredytobiorców hipotecznych, znacznie mniej powodów do optymizmu mogą mieć natomiast posiadacze kont oszczędnościowych i klienci banków zainteresowani założeniem lokaty.

Karol Materna

Stanowisko RPP położyło kres spekulacjom, jakoby początek III kw. 2018 r. przynieść miał przełamanie trendu obserwowanego już od ponad trzech lat. W komunikacie wydanym po posiedzeniu, RPP wskazała na szereg uwarunkowań makroekonomicznych, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym, przemawiających za utrzymaniem status quo. „Mimo korzystnej globalnej koniunktury inflacja za granicą pozostaje umiarkowana” – twierdzą eksperci RPP. Przyczyną takiej sytuacji jest obserwowana na wielu rynkach niska wewnętrzna presja inflacyjna oraz malejące ceny niektórych produktów rolnych nieprzetworzonych. Głównym bodźcem dla wzrostu poziomu inflacji pozostaje zatem rynek ropy naftowej, gdzie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku daje się zaobserwować istotny skok cen w górę.

Tendencjom o charakterze deflacyjnym sprzyja również polityka Europejskiego Banku Centralnego, której efektem są oscylujące wokół zera stopy procentowe oraz ujemna stopa depozytowa. „Jednocześnie EBC nadal skupuje aktywa finansowe, choć zapowiedział zmniejszenie skali skupu od października br. i zakończenie tego programu z końcem 2018 r.” – czytamy w stanowisku RPP. Na rynku krajowym daje się z kolei zauważyć szybki wzrost poziomu wynagrodzeń przy jednoczesnej umiarkowanej dynamice cen towarów konsumpcyjnych (z wyjątkiem energii, żywności oraz paliw), które to czynniki również nie przemawiają za istotnym wzrostem poziomu inflacji. Analizy przeprowadzone przez bank centralny wykazały jednoznacznie, iż pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie nie wpłynie ujemnie na aktywność podmiotów na krajowym rynku, pozwoli również na utrzymanie inflacji na poziomie zakładanego celu.

Nabywcy mieszkań sfinansowanych przez banki nie są jedyną grupą narażoną na ujemne konsekwencje zmiany wysokości oprocentowania. – W przypadku sektora przedsiębiorstw podwyżka przełożyłaby się na wzrost bieżących kosztów działania oraz inwestycji – podkreślił Jacek Barszczewski.

Klienci oswojeni z niskimi kosztami kredytu

Chociaż kontynuacja polityki prowadzonej przez RPP w krótkiej perspektywie zdaje się sprzyjać kredytobiorcom, nie należy zapominać o bardziej dalekosiężnych konsekwencjach obecnych uwarunkowań. Utrzymywanie się rekordowo niskiego oprocentowania przez tak długi czas bez wątpienia oswaja klientów banków z sytuacją, której nie sposób ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: