Rynek finansowy: Strategiczny optymizm

BANK 2012/02

Z Katarzyną Zajdel-Kurowską, przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, rozmawia Janusz Grobicki

Z Katarzyną Zajdel-Kurowską, przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, rozmawia Janusz Grobicki

Zdaniem MFW światowa gospodarka jest w tej chwili pogrążona w kryzysie, czy też nie?

– Nie, światowa gospodarka wciąż się rozwija, i to całkiem nieźle. Ostatnie prognozy określały ten wzrost na ok. 4 proc. Kraje wysoko rozwinięte mogą osiągnąć tempo ok. 2 proc., natomiast kraje rozwijające się ok. 6 proc. To były prognozy jesienne, a więc jeszcze przed całym zamieszaniem w strefie euro. Z pewnością po styczniu, po nowej serii prognoz, wartości te dla obu grup krajów spadną. Obniży to więc prognozy wzrostu gospodarki światowej, ale mimo to nie można stwierdzić, że mamy do czynienia z kryzysem.

Kiedy zatem można by stwierdzić, że taki kryzys trwa?

– Można o nim mówić wtedy, gdy jest recesja, czyli tempo wzrostu gospodarczego spada poniżej zera. O kryzysie w takim rozumieniu mogliśmy mówić trzy lata temu, gdy rzeczywiście tempo wzrostu gospodarki światowej spadło poniżej zera.

Można zatem powiedzieć, że gospodarka światowa powoli wychodzi z kryzysu?

– Tak. W latach 2010-2011 gospodarka światowa rozwijała się w tempie ponad 4 proc. rocznie, a prognozy MFW na 2012 r. wskazują na utrzymanie tej dynamiki, choć ryzyka dla wzrostu są ogromne. Głównym, choć nie jedynym, czynnikiem ryzyka jest sytuacja w strefie euro. Jeśli politycy europejscy nie osiągną porozumienia w celu rozwiązania problemu zadłużenia, możemy spodziewać się istotnego załamania tempa wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych, a tym samym obniżenia dynamiki całej gospodarki światowej. Natomiast warto podkreślić, że wciąż wiele gospodarek krajów rozwijających się notuje całkiem niezłe wyniki. Myślę np. o Brazylii, Chinach i Indiach, a także o Polsce. Są to kraje, których tempo wzrostu jest wciąż wysokie.

Zysk netto sektora bankowego w Polsce do listopada ub. r. wyniósł ok. 39 proc., OECD plasuje naszą gospodarkę wśród dziesięciu najbardziej dynamicznych gospodarek świata. Czy w tej sytuacji można stwierdzić, że u nas jest kryzys?

– Oczywiście, że w Polsce nie ma kryzysu. Większość danych wskazuje na dobrą kondycję polskiej gospodarki. Mamy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: