Rynek Finansowy: Unia i WIBOR – to nie jest krzywizna banana

BANK 2017/12

Zmiana organizacji fixingu nie zakłóciła żadnych mechanizmów funkcjonowania na polskich rynkach.

Krzysztof Makłowicz

To GPW Benchmark obecnie odpowiada za organizację fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Podejmuje również działania w celu zapewnienia spójności metodologii tworzenia stawek referencyjnych rynku pieniężnego w Polsce – wszystkie te zmiany oczywiście są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r., które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Proces ten jest realizowany we współpracy z bankami – uczestnikami fixingu WIBID i WIBOR. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia roli, jaką instytucje te pełnią w tym procesie.

Warto przypomnieć, że stawkę WIBOR obliczano od 1991 r., a WIBID – od 1995 r. Obydwa indeksy są uśrednionymi poziomami, po których banki są skłonne zawierać transakcje na rynku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: