Rynek finansowy: Unijne programy ramowe dźwignią dla start-up’ów

BANK 2014/05

Brak historii kredytowej bądź wymaganych przez bank zabezpieczeń - to jeden z największych problemów nowo powstałych firm. Sceptycyzmowi banków nie sposób się dziwić: według różnych szacunków, aż 80 proc. nowych przedsiębiorstw - niezależnie od formy organizacyjnej - nie przetrwa pierwszych dwóch lat działalności. Aby zapewnić finansowanie przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność, banki potrzebują dodatkowych gwarancji. Mogą być to gwarancje udostępnione przez samego przedsiębiorcę - choćby zastaw na majątku kredytobiorcy - albo specjalne instrumenty gwarancyjne, przydzielane bankom w ramach programów ramowych Unii Europejskiej.

Brak historii kredytowej bądź wymaganych przez bank zabezpieczeń - to jeden z największych problemów nowo powstałych firm. Sceptycyzmowi banków nie sposób się dziwić: według różnych szacunków, aż 80 proc. nowych przedsiębiorstw - niezależnie od formy organizacyjnej - nie przetrwa pierwszych dwóch lat działalności. Aby zapewnić finansowanie przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność, banki potrzebują dodatkowych gwarancji. Mogą być to gwarancje udostępnione przez samego przedsiębiorcę - choćby zastaw na majątku kredytobiorcy - albo specjalne instrumenty gwarancyjne, przydzielane bankom w ramach programów ramowych Unii Europejskiej.

Przykładem takiego instrumentu może być finansowanie realizowane w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). W ramach tego programu Europejski Fundusz Inwestycyjny udziela gwarancji podmiotom z sektora finansowego zamierzającym finansować małe i średnie przedsiębiorstwa – w tym młode przedsiębiorstwa nieposiadające historii kredytowej. Taka forma kredytowania jest instrumentem bezpiecznym dla banku: aż 75 proc. pełnej wartości udzielonego kredytu gwarantowane jest ze środków EFI. Dzięki temu nowi gracze na rynku mogą uzyskać kredyt, nie posiadając ani zabezpieczenia materialnego, ani nawet wkładu własnego. O efektywności środków przeznaczanych na gwarancje w ramach programu CIP świadczyć może fakt, iż 1 euro wyłożone przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach gwarancji generuje aż do 30 euro w ramach kredytu lub innej usługi finansowej.

Gwarancje dostępne w ramach CIP mogą obejmować różne formy finansowania: od kredytów obrotowych na bieżącą działalność, poprzez kredyty inwestycyjne, aż po leasing bądź poręczenia. Do tej pory w całej Unii z produktów gwarantowanych środkami CIP skorzystało ponad 312 tys. małych i średnich przedsiębiorstw z niemal wszystkich segmentów rynku – od wytwórczości poprzez handel, usługi i rzemiosło, a na gastronomii i transporcie kończąc. Łączna suma udzielonych kredytów przekroczyła kwotę 17,4 mld euro. Warto podkreślić, że znaczną część tego finansowania stanowią kredyty – zaledwie jedna czwarta wszystkich środków przeznaczona została na gwarancje dla umów leasingu.

Istotną zaletą wyróżniającą produkty finansowe z gwarancją EFI spośród innych form wsparcia dla małych i średnich firm jest to, że nie podlegają one pod reżim pomocy publicznej. – Udało nam się, wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, przeprowadzić – jako jedynemu państwu w UE – skutecznie proces zwolnienia polskich przedsiębiorców z pomocy publicznej w tym programie. Udowodniliśmy Komisji, że w tym programie ze względu na przepisy nie może mieć miejsca zastosowanie pomocy publicznej, ponieważ traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwalnia programy ramowe z tego typu obowiązku. W 32 innych państwach, w których działa ten program, wobec przedsiębiorcy stosowana jest pomoc publiczna – potwierdza Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich.

250 milionów na start

Ponad 2 mld zł trafiły już do 6 tys. polskich przedsiębiorców, którzy skorzystali z finansowania z gwarancjami CIP. Dotychczas na rynku funkcjonowało sześciu Narodowych Pośredników Finansowych

Programu CIP:

 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A
 • Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o. o.
 • Bank Polska Kasa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: