Rynek finansowy: Warszawa centrum finansowym regionu

BANK 2011/04

Stolica Polski zaliczana jest dziś do najbardziej atrakcyjnych lokalizacji biznesowych w Europie. A niewykluczone, że wkrótce stanie się centrum finansowym środkowo-wschodniej Europy. Już dziś Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pod wieloma względami jest największym rynkiem regionu.

Stolica Polski zaliczana jest dziś do najbardziej atrakcyjnych lokalizacji biznesowych w Europie. A niewykluczone, że wkrótce stanie się centrum finansowym środkowo-wschodniej Europy. Już dziś Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pod wieloma względami jest największym rynkiem regionu.

Andrzej Ratajczyk

Warszawa jest i pozostanie stolicą polskiego biznesu. Dzięki korzystnym warunkom inwestycyjnym wytwarza ponad 13 proc. polskiego PKB, a co piąta z działających w Polsce spółek ma tu swoją siedzibę. Jest przy tym największym miastem wśród stolic nowych członków Unii Europejskiej, zamieszkuje w niej 1,7 mln ludzi, w większości młodych i dobrze wykształconych. Tutaj znajdują się najważniejsze urzędy i instytucje finansowe, centrale banków, przedstawicielstwa zagranicznych firm. Warszawa jest też dobrze postrzegana przez inwestorów zagranicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach najlepszych lokalizacji biznesowych w Europie.

Przyjazna dla biznesu

Strategia rozwoju Warszawy do 2020 r. przewiduje wzmocnienie roli miasta jako ważnego ośrodka finansowo-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Podjęto już działania, które doprowadzić mają do stworzenia przyjaznych warunków dla biznesu. Są to m. in. inwestycje infrastrukturalne, w dużej części finansowane ze środków funduszy europejskich.

Wiodącym elementem środkowoeuropejskiego centrum finansowego ma być warszawska giełda. Pod wieloma względami już dziś jest największym rynkiem regionu, a w kategorii liczby spółek przyciąganych na parkiet przoduje nawet w całej Europie. – Już teraz warszawska giełda jest liderem w Europie, ale pozycja lidera a bycie centrum finansowym to dwie różne rzeczy. To drugie zadanie jest bardziej ambitne. Jestem jednak przekonany, że moment, w którym Warszawa stanie się regionalnym centrum finansowym jest już bardzo blisko – powiedział Ludwik Sobolewski, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na konferencji „Warsaw – CEE Financial Hub”, zorganizowanej przez „The Warsaw Voice”, „International Herald Tribune” oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu, władz Warszawy, giełdy i innych instytucji finansowych, a także eksperci, inwestorzy i emitenci.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest jednym z najbardziej rozwiniętych rynków w Europie Centralnej nie tylko pod względem kapitalizacji notowanych spółek, wartości obrotów, liczby i rodzajów oferowanych instrumentów, ale również przyjętych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. W budowaniu silnej międzynarodowej pozycji polskiej giełdy z pewnością pomocne będzie zawarte w tym roku porozumienie o strategicznej, długofalowej współpracy z NYSE Euronext (NYX), obejmującej stworzenie wzajemnie korzystnych inicjatyw biznesowych oraz migrację platformy transakcyjnej WSE na Uniwersalną Platformę Obrotu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: