Rynek finansowy: Wiarygodność płatnicza

BANK 2014/02

Rejestracja zaległości o charakterze publicznoprawnym w biurach informacji gospodarczej, sprawniejsza wymiana danych pomiędzy różnymi rejestrami oraz bardziej skuteczna ochrona przed bezpodstawnym wpisem - oto najważniejsze postulaty zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

KAROL JERZY MÓRAWSKI

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Gospodarki ogłosiło dokument zatytułowany System informacji o wiarygodności płatniczej w obrocie gospodarczym – Zielona Księga. Opracowanie to stanowi wynik prac nad oceną skutków regulacji w zakresie wymiany informacji gospodarczej. Analizy, a także konsultacje społeczne z przedstawicielami uczestników obrotu gospodarczego, prowadzone są przez Ministerstwo Gospodarki już od roku, a ich ostatecznym efektem ma być stworzenie jednolitego, spójnego i skutecznego systemu informacji o wiarygodności płatniczej. Jak podkreślili twórcy opracowania: zadaniem Ministra Gospodarki jest wypracowanie takiego modelu, który będzie owocem pogłębionej i rzeczowej dyskusji wszystkich zainteresowanych. Niezależnie od tego, czy pogodzenie poglądów będzie możliwe, wszystkie muszą być wnikliwie rozważone. Dopiero wtedy można je odpowiedzialnie wyważyć. Będzie to moż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: