Rynek Finansowy: Wiele zrobiono równie wiele pozostało do zrobienia

BANK 2018/11

Wnioski z bianualnej konferencji Eurofi, skupiającej największe grono praktyków i regulatorów unijnych z obszaru rynku finansowego.

Przygotował: Mariusz Zygierewicz

Ostatnia edycja The Eurofi Financial Forum odbyła się w dniach 5–7 września 2018 r. w Wiedniu, wzięło w niej udział ok. 1000 osób. Stronę publiczną stanowili przedstawiciele Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego z komitetu ECON, ministrowie finansów i dyrektorzy departamentów w ministerstwach finansów krajów UE, szefowie EBA (European Banking Authority – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) i innych europejskich władz nadzoru nad rynkiem finansowym, szefowa Europejskiego Organu Resolution, wiceprezesi Europejskiego Banku Centralnego, szef zespołu makroostrożnościowego w EBC.

Tradycyjnie konferencja trwała trzy dni, a obrady toczyły się od 7.45 do 20.30. Oto najważniejsze (sumerycznie) wnioski płynące z niej:

1. Na poziomie politycznym – najbliż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: