Rynek Finansowy: Wielka przebudowa trzeciego filaru

BANK 2018/09

Od połowy przyszłego roku firmy zatrudniające ponad 250 osób powinny zapewnić członkom załogi uczestnictwo w pracowniczym planie kapitałowym, a dwa lata później obowiązek ten obejmie wszystkie podmioty korzystające z pracy najemnej – zakłada przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Z konieczności utworzenia nowego modelu zabezpieczenia emerytalnego zwolnione zostaną te instytucje, które oferują swym pracownikom możliwość przystąpienia do pracowniczych programów emerytalnych.

Karol Jerzy Mórawski

Instrumenty trzeciofilarowe obecne są na polskim rynku od dwudziestu lat. Również i pracownicze programy emerytalne wprowadzone zostały do rodzimego systemu zabezpieczenia społecznego 1 stycznia 1999 r., wtedy bowiem weszła w życie pierwsza ustawa regulująca funkcjonowanie PPE. Przez szereg lat grupowe oszczędzanie na starość w ramach zakładu pracy nie cieszyło się szczególną popularnością ani wśród pracodawców, ani też w gronie przyszłych beneficjentów. „W ostatnich latach liczba nowo rejestrowanych programów utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie (średnio 30 rocznie) i zawierała się między 23 wpisami w 2016 a 37 w 2011 r.” – zapisano w opublikowanym w czerwcu tego roku raporcie Komisji Nadzoru Finansowego, ukazującym funkcjonowanie sektora PPE w minionym roku, na tle danych za lata 2008–2017.

[...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: