Rynek Finansowy: Worek bez dna

BANK 2017/04

Liczba upadłych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w lutym tego roku zwiększyła się do ośmiu. SKOK Wielkopolska, której upadłość ogłosił 28 lutego br. poznański sąd, była zarazem pierwszą kasą i drugą po Banku Spółdzielczym w Nadarzynie instytucją finansową, wobec której zastosowano przepisy nowej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Karol Jerzy Mórawski

Analizując powyższy przypadek, Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie stwierdził przesłanek do objęcia jej procedurą resolution z uwagi na niewystępowanie określonej w art. 101 ust. 7 pkt 3 przesłanki interesu publicznego. „Kasa nie jest podmiotem znaczącym w rozumieniu art. 2 pkt 47 ustawy o BFG ani innym podmiotem o znaczeniu systemowym (…). Ze względu na wielkość i skalę działania ewentualna upadłość kasy nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej. Dotychczasowe doświadczenia i przeprowadzone analizy wskazują na niskie ryzyko wystąpienia »efektu zarażenia«. Ewentualna upadłość Wielkopolskiej SKOK ogranicza zaangażowanie funduszy publicznych wobec sektora finansowego (wypłata środków gwarantowanych nie stanowi pomocy publicznej)” – czytamy w stanowisku opublikowanym 3 lutego br. BFG podkreśla również, iż kasa nie realizuje funkcji krytycznych, a roszczenia przeszło 35 tys. deponentów można zaspokoić w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: