Rynek finansowy: Wyczerpane zapasy

BANK 2017/07-08

Banki przez dłuższy czas dźwigały coraz to nowe ciężary, jakie nakładał na nie regulator i udawało im się nie tracić przy tym ani dynamiki prowadzonej działalności, ani bardzo dobrych wyników finansowych. Okazuje się jednak, że takiego stanu przy aktualnym otoczeniu gospodarczym i warunkach funkcjonowania sektora bankowego nie da się ciągnąć w nieskończoność. Dane z pierwszego kwartału 2017 r. pokazują znaczące osłabienie wysokości wyniku finansowego netto polskich banków.

Rynek finansowy

Banki przez dłuższy czas dźwigały coraz to nowe ciężary, jakie nakładał na nie regulator i udawało im się nie tracić przy tym ani dynamiki prowadzonej działalności, ani bardzo dobrych wyników finansowych. Okazuje się jednak, że takiego stanu przy aktualnym otoczeniu gospodarczym i warunkach funkcjonowania sektora bankowego nie da się ciągnąć w nieskończoność. Dane z pierwszego kwartału 2017 r. pokazują znaczące osłabienie wysokości wyniku finansowego netto polskich banków.

Taki rozwój wypadków świadczy o tym, że wyczerpują się rezerwy proste, z których dotychczas wiele banków czerpało pełnymi garściami. Pewnie niektórym jeszcze uda się zmniejszyć poziom zatrudnienia i sieć placówek, ale sektor ma za sobą okres mocnego ograniczania kosztów, stąd szanse na dalsze ich redukcje nie są wcale takie wysokie. „Szansą” może być proces łączenia Alior Banku z Pekao S.A. – i to niezależnie od tego, jaki wariant zwycięży. Będzie to wszakże proces długotrwały, który zapewne nie da szybkich oszczędności. W roku 2017 nie należy spodziewać się nadzwyczajnych sytuacji w sektorze, które mogą silnie dodatnio wpłynąć na poziom zysków. Ciągłą niewiadomą po stronie kosztowej jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny i ewentualne finansowanie upadłości kolejnych SKOK-ów, co na pewno nie wyszłoby bankom na zdrowie.

Pozytywny rynek

Popyt na usługi bankowe w Polsce jest ciągle silny – notowany jest kilkuprocentowy realny jego wzrost .Suma bilansowa w grupie 12 prezentowanych dziś banków była na koniec I k. 2017 o 6,1% wyższa niż w końcu marca 2016 r. Aż 8 banków notuje silny, ponad pięcioprocentowy, wzrost skali prowadzonej działalności mierzonej sumą bilansową. Trendy spadkowe pod względem wielkości sumy bilansowej notują banki mające słabszy standing finansowy, takie jak Getin Noble, Bank Ochrony Środowiska oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A.

W tempie 7,7% rosła akcja kredytowa analizowanych banków i również tu, analogicznie do zmian sumy bilansowej, wzrost notowały wszystkie instytucje oprócz Getin Noble Banku i BOŚ Banku. Najsilniejszy wzrost, nie licząc Alior Banku, którego wyniki nie są w pełni porównywalne, notowały: Idea Bank i ING Bank Śląski. Co ciekawe, dynamika działalności kredytowej jest mało zróżnicowana – oznacza to ni mniej ni więcej, tylko brak znaczącej konkurencji cenowej – banki w trosce o utrzymanie dobrych wyników przy zwiększonych kosztach nie mogą już sobie pozwolić na istotne rabaty cenowe dla klientów, a co za tym idzie na odbieranie ich sobie.

Sytuacja popytowa jest pochodną niskich stóp procentowych, które powodują, że nawet wyższe marże mogą ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: