Rynek finansowy: Wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne – rewizja metod prostych

NBS 2015/10

Pod dziesięciu latach obowiązywania metod prostych wyliczania wymogu na ryzyko operacyjne w I filarze: Podstawowego Wskaźnika (BIA) i Standardowej (STA), banki spółdzielcze czeka rewolucja w określaniu tego wymogu i istnieje duża obawa, że trudno będzie tą nową metodę uznać za prostą do wyliczania.

Joanna Tylińska

Komitet Bazylejski Nadzoru Bankowego wydał w październiku 2014 r. projekt dokumentu Operational risk – Revisions to the simpler approaches1 zawierający propozycje zmiany zasad dotyczących obecnie stosowanych metod prostych, zaś do końca 2015 r. ma ogłosić ostateczną wersję dokumentu. Pomimo że komitet przygotowuje swoje propozycje regulacji dla największych banków o zasięgu międzynarodowym, ich następna implementacja w Unii Europejskiej obejmie wszystkie banki, niezależnie od ich wielkości czy formy prawnej.

Co ważne dla mniejszych banków, wskaźnik ten jest mocno skorelowany ze skalą prowadzonej działalności. Im wyższy wynik finansowy i zaangażowanie w instrumenty finansowe, tym wyższy wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne. Natomiast dla banków, których wyniki finansowe ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: