Rynek finansowy: XXV Walne Zgromadzenie ZBP

BANK 2013/05

18 kwietnia 2013 r. w stołecznym Klubie Bankowca obradowało Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, najważniejsze doroczne wydarzenie dla samorządu bankowego w Polsce.

Jednym z najbardziej znaczących punktów w programie było podjęcie uchwał określających priorytety i dalszy kierunek prac samorządu bankowego. Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły: komisja uchwał i wniosków oraz komisja budżetowa. W czasie obrad tej pierwszej zaproponowano potrzebę uwypuklenia problemu etyki bankowej w dokumentach przedkładanych walnemu zgromadzeniu, dotyczących głównych kierunków działania ZBP w 2013 r. Po oficjalnym otwarciu walnego zgromadzenia przewodniczenie obradom powierzono prezesowi Piotrowi Judzie. Po stwierdzeniu zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał uczestnicy zapoznali się ze sprawozdaniami: Zarządu ZBP z działalności związku oraz rady związku.

Podczas referowania sprawozdania zarządu, prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił wagę prac realizowanych w ciągu minionego roku przez samorząd sektora, kł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: