Rynek Finansowy: Zarządzanie ryzykiem w banku przyszłości

BANK 2017/12

Tegoroczny XII Kongres Ryzyka Bankowego, przygotowany przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., koncentrował się na wizji przyszłości nowoczesnej instytucji finansowej.

Stanisław Brzeg-Wieluński, Bohdan Szafrański

Jego uczestników i gości powitał dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK. W pierwszym wystąpieniu merytorycznym Katarzyna Zajdel-Kurowska, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, przedstawiła wyzwania dla stabilności systemu bankowego. Podkreśliła przy tym, że obecnie praktycznie na całym świecie obserwujemy wzrost gospodarczy. Również w Polsce mamy dobrą i stabilną sytuację gospodarczą.

Zdzisław Sokal, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mówił o MREL (minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji) jako środku do realizacji procesu przymusowej restrukturyzacji. Przedstawił przy tym metodykę jego wyznaczania przyjętą przez BFG. Podstawowym elementem wpływającym na wielkość wymaganego przez fundusz MREL jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: