Rynek FinTech w Europie Środkowo-Wschodniej – nowy raport Deloitte

Raporty

Dużo mówi się o zagrożeniu, jakie mają stanowić dla sektora bankowego firmy określane terminem FinTech. To firmy, które oferują rozwiązania informatyczne dla sektora finansowego oraz jego klientów zarówno o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i nowe firmy. Eksperci Deloitte oceniają, że tego typu firmy w Europie Środkowo-Wschodniej mają 2,2 mld euro przychodów rocznie, z czego prawie 40%, czyli 856 mln euro przypada na rynek polski.

Dużo mówi się o zagrożeniu, jakie mają stanowić dla sektora bankowego firmy określane terminem FinTech. To firmy, które oferują rozwiązania informatyczne dla sektora finansowego oraz jego klientów zarówno o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i nowe firmy. Eksperci Deloitte oceniają, że tego typu firmy w Europie Środkowo-Wschodniej mają 2,2 mld euro przychodów rocznie, z czego prawie 40%, czyli 856 mln euro przypada na rynek polski.

Przedstawiony w takim ujęciu rynek FinTech prezentuje się dziś okazale. Jednak na przykład w Wielkiej Brytanii jest około dwunastokrotnie większy. W dyskusji, jaka wywiązała się po przedstawieniu raportu, zwracano uwagę, że może to być związane z „zapóźnieniem” tego kraju w implementowaniu nowoczesnych rozwiązań w sektorze bankowym na przykład systemu rozliczeń pomiędzy bankami. Taką lukę (przy wsparciu systemu prawnego promującego rozwój nowych technologii) mogły wypełnić inne podmioty, oferując nowe usługi oczekiwane przez klientów banków. Należy też brać pod uwagę różnicę w potencjale gospodarek. W Polsce banki same wdrożyły nowoczesne systemy rozliczeń i stale wprowadzają nowe usługi – w takim rozumieniu są też w jakimś stopniu firmami „FinTech”. Według raportu „CEE FinTech Report” przygotowanego przez Deloitte, dla brytyjskiego Departamentu ds. Międzynarodowego Handlu i Inwestycji, nasz region może być interesujący dla spółek FinTech w tym również Polskich ze względu na niezagospodarowany jeszcze potencjał rozwojowy. To 106 mln mieszkańców, z których 75% ma dostęp do internetu, a 55% dysponuje smartfonem. Z kolei aktywa instytucji finansowych, co wiąże się z możliwym popytem na usługi FinTech, to w Europie Środkowo-Wschodniej prawie 2 biliony euro (bankowość) i 45 mld euro (ubezpieczenia). Jak podaje Deloitte, widać korelację pomiędzy wielkością sektora finansowego a rozwojem rynku FinTech. Największy potencjał do wzrostu branży jest w: Austrii, Polsce i Czechach Odpowiednio wartość aktywów bankowych wynosi w tych krajach ponad 1 bln euro, prawie 360 mld euro i prawie 195 mld euro.161209.deloitte.01

Jak informował Daniel Martyniuk, dyrektor w Deloitte Digital, globalny rynek inwestycji w FinTech szacowany jest na ponad 19 mld dolarów (ponad 15 mld euro). Jednym z najszybciej rosnących rynków jest Wielka Brytania, na którym roczna wartość przychodów osiąganych przez spółki z tego sektora szacowana jest na 26 mld euro. Polskie firmy nie pojawiają się w zestawieniach największych spółek FinTech na świecie, ale Polska jest liderem, jeśli chodzi o innowacje w bankowości i płatnościach. Choć polskich firm FinTech nie jest wiele, to oferują rozwiązania wysokiej jakości. Dla banków i innych inwestorów otwiera się też możliwość inwestycji w krajach regionu, przez wprowadzanie na nie nowatorskich rozwiązań lub inwestowanie w dobre rozwiązaniu poprzez nadanie im efektu skali.W konkluzji przedstawiciele Deloitte zwracali uwagę, że powodzenie rozwoju spółek technologicznych w branży finansowej w Polsce zależy od ich współpracy z instytucjami finansowymi, w tym szczególnie z bankami. Jeśli chodzi o cały nasz region, to ważny jest znaczny popyt wewnętrzny, relatywnie łagodne regulacje i otwarcie na działalność start-upów. Raport zaprezentowano 8 grudnia 2016 roku.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: