Rynek leasingu ciągle mocny

Finanse i gospodarka

Pierwsze półrocze 2011 roku przynosi kontynuację, obserwowanego od marca 2010, ożywienia na rynku leasingu ruchomości. Po 26 proc. wzroście wartości sfinansowanych aktywów w I kwartale, w kolejnym odnotowaliśmy wzrost na poziomie 30 proc. w ujęciu rocznym. Łączna wartość sfinansowanych ruchomości w I półroczu wyniosła 13,9 mld zł, co przekłada się na 28,2 proc. dynamikę.

Pierwsze półrocze 2011 roku przynosi kontynuację, obserwowanego od marca 2010, ożywienia na rynku leasingu ruchomości. Po 26 proc. wzroście wartości sfinansowanych aktywów w I kwartale, w kolejnym odnotowaliśmy wzrost na poziomie 30 proc. w ujęciu rocznym. Łączna wartość sfinansowanych ruchomości w I półroczu wyniosła 13,9 mld zł, co przekłada się na 28,2 proc. dynamikę.

Ożywienie w leasingu ruchomości wykazuje trwałą tendencję i, co ważne, dotyczy już większości rodzajów środków trwałych. Głównymi filarami wzrostu pozostają jednak ciągle pojazdy ciężarowe oraz maszyny. Bardzo dobre wyniki leasingu pojazdów ciężarowych to zarówna pochodna wymiany taboru na nowy za sprawą wyraźnego podwyższenia stawek na e-myto, odbicia na rynku przewozów i poprawiającej się kondycji finansowej firm transporto-wych, jak i niskiej bazy początku 2010 roku. Należy bowiem pamiętać, że w I półroczu ubiegłego roku zarejestrowano tylko 1/3 całorocznych rejestracji pojazdów ciężarowych. I to stąd w dużej mierze wynika tegoroczny 105 proc. wzrost rejestracji nowych pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony oraz powiązany z nim 77 proc. wzrost leasingu ciężarówek.

Pełny komentarz tutaj

Udostępnij artykuł: