Rynek pracownika i niskie bezrobocie problemem dla pracodawców. Jakich pracowników szukają firmy?

Rynek pracy

Ludzie w trakcie rozmowy rekrytacyjnej
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov

Coraz częściej pozyskanie odpowiedniego kandydata jest dla pracodawców wyzwaniem. W II kwartale 2018 roku wiadomość od rekrutera otrzymało 105 547 osób posiadających profil zawodowy na GoldenLine. Poszukiwani byli przede wszystkim specjaliści z obszarów IT, Finanse, Inżynieria i Sprzedaż.

Rynek pracownika i niskie bezrobocie problemem dla pracodawców. Jakich pracowników szukają firmy?

Kogo szukali rekruterzy za pomocą Wyszukiwarki Kandydatów?

Bezpośrednie dotarcie do potencjalnych pracowników na GoldenLine ułatwia pracodawcom Wyszukiwarka Kandydatów. W II kwartale 2018 roku wiadomość od rekrutera otrzymało 105 547 osób posiadających profil zawodowy w serwisie. Jak wynika z analiz GoldenLine, w II kwartale 2018 roku wśród osób, które otrzymały wiadomości od rekrutera, 15% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT – Rozwój oprogramowania. Na drugim miejscu uplasowali się kandydaci z zaznaczoną specjalizacją Finanse/Ekonomia (stanowili 11% osób, które otrzymało propozycję pracy od rekrutera) zaś na trzecim – ze specjalizacją Inżynieria (11% otrzymujących propozycje pracy). Tuż za podium uplasowały się  osoby o specjalizacji Sprzedaż (10% osób, które otrzymało propozycję pracy od rekrutera). Kandydaci mogą zaznaczyć na profilu więcej niż jedną specjalizację.

Wiek poszukiwanych pracowników

Jak wynika z danych GoldenLine wśród osób, które dostały wiadomość od rekrutera, 58% jest w wieku 27-37 lat. 20% osób, które dostały wiadomość od rekrutera, jest w wieku 38-47 lat. Na trzecim miejscu uplasowały się osoby w wieku 23-26 lat – co piąta osoba, która otrzymała wiadomość od rekrutera, znalazła się w tym przedziale wiekowym.

Z jakich województw pochodzą najczęściej poszukiwani pracownicy?

Wiadomość od rekrutera otrzymały przede wszystkim osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim (27%), śląskim (13%), dolnośląskim (11%), małopolskim (10%) oraz wielkopolskim (10%). Najwięcej pracowników poszukiwanych jest w dużych ośrodkach miejskich i aglomeracjach, takich jak Warszawa (20%), Wrocław (8%), Kraków (7%) czy Poznań (6%).

Specjalizacja, umiejętności oraz znajomość języków obcych – kogo szukali rekruterzy?

Jak wynika z analiz GoldenLine, większość kandydatów, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera, posiada umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office oraz prawo jazdy kat. B. Pozostałe często występujące umiejętności to m.in. znajomość języka programowania (przede wszystkim JavaScript, SQL, Java). Istotną rolę odgrywały również umiejętności miękkie. U osób, które otrzymały wiadomości od rekruterów, pojawiają się najczęściej takie kompetencje jak project management, zarządzanie zespołem, obsługa klienta czy negocjacje.

Dla rekruterów istotny jest również poziom znajomości języka obcego. Wśród 105 547 osób, które otrzymały wiadomość bezpośrednio od pracodawcy, 81% włada językiem angielskim na poziomie podstawowym, dobrym lub biegłym. Innym często występującym językiem jest język niemiecki (zna go 29% użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera) oraz rosyjski (11% użytkowników). Język francuski zna 7% osób, które dostały zaproszenie do procesu rekrutacji,  zaś 5% zna język hiszpański.

Zwinne rekrutacja z Jobile

 

W II kwartale 2018 roku za pomocą usługi rekrutacyjnej Jobile rekruterzy szukali głównie specjalistów z obszaru Sprzedaż, IT oraz Finanse. Podstawą usługi rekrutacyjnej Jobile jest realizacja direct search w imieniu klienta. HR Researcher wykonuje direct search wśród ponad 2,6 mln profili zawodowych założonych na GoldenLine oraz przeprowadza selekcję nadesłanych aplikacji. Finalnie pracodawca dostaje dopasowane do oferty aplikacje od kandydatów, którzy nie szukają aktywnie pracy, ale bezpośrednio zaproszeni do procesu rekrutacji podjęli decyzję o włączeniu się w proces.

Kogo szukali rekruterzy za pośrednictwem ogłoszeń o pracę?

Jak wynika z analiz GoldenLine, w drugim kwartale 2018 roku pracodawcy zamieścili w serwisie GoldenLine 12 269 ogłoszeń. Większość z nich została skierowana do kandydatów zamieszkujących województwo mazowieckie (22%), śląskie (13%), dolnośląskie (10%), małopolskie (10%) oraz wielkopolskie (8%).

W największej liczbie ofert pracy mogły wybierać osoby pracujące w obszarze Produkcja – dedykowanych im było 22% ze wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Na kolejnych miejscach znalazły się: Obsługa klienta/Call Center (17%), Sprzedaż (17%), Informatyka/Programowanie (10%), Inżynieria/Elektronika/Technologia (10%) oraz Finanse/Ekonomia (10%).

Źródło: GoldenLine

Udostępnij artykuł: