Rynek pracownika: relacje z przełożonymi istotne dla fachowców

Rynek pracy

Pracownicy fizyczni to jedna z grup kandydatów, które są najbardziej intensywnie poszukiwane przez pracodawców. Jakich szefów cenią ci fachowcy? Według analiz Pracuj.pl w codziennej pracy chcą oni budować partnerskie relacje z przełożonymi, oparte na przejrzystych zasadach. To ważne wskazania dla rekruterów. O tym, jakich przełożonych szukają pracownicy fizyczni, mówią specjaliści Pracuj.pl i rynkowi eksperci.

Mężczyzna pracujący na budowie
Fot. stock.adobe.com/chaiyapruek

Pracownicy fizyczni to jedna z grup kandydatów, które są najbardziej intensywnie poszukiwane przez pracodawców. Jakich szefów cenią ci fachowcy? Według analiz Pracuj.pl w codziennej pracy chcą oni budować partnerskie relacje z przełożonymi, oparte na przejrzystych zasadach. To ważne wskazania dla rekruterów. O tym, jakich przełożonych szukają pracownicy fizyczni, mówią specjaliści Pracuj.pl i rynkowi eksperci.

#Pracownicy fizyczni poszukiwani na #rynekpracy. Co przyciąga ich do firmy?

Pracownicy fizyczni stali się w ostatnich kilkunastu miesiącach bohaterami rynku pracy. Bohaterami, których… czasem trudno znaleźć. Autorzy najnowszej edycji raportu „Barometr Zawodów 2018”, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy, wyróżnili 31 „zawodów deficytowych” – czyli tych, w których pracodawcy zgłaszają niedobór kandydatów. Wiele wśród nich związanych jest z pracą fizyczną. W gronie specjalizacji wyróżnionych przez badaczy znalazły się stanowiska w branżach budowlanej, produkcyjnej oraz transportowej.Początek roku to czas, w którym można się spodziewać dalszego wzrostu zainteresowania pracodawców pracownikami fizycznymi. Warto się więc zastanowić, jaki wpływ na postrzeganie pracy przez tą grupę mają przełożeni i jak właściwie postrzegają oni swoich szefów. W tym celu przyjrzeliśmy się badaniom Pracuj.pl dotyczącym pracowników fizycznych.

Dobry szef w cenie

Według raportu Pracuj.pl „Na tropie dobrej pracy”, jednym z głównych powodów zadowolenia pracowników fizycznych z obecnych miejsc zatrudnienia są właśnie dobre relacje z przełożonym. Wskazało je 43% pracowników fizycznych badanych przez Pracuj.pl. Ważniejszymi powodami zadowolenia z pracy były tylko dobra atmosfera w zespole oraz bliskość pracy do domu. Co ciekawe, 4 na 10 badanych mówiło, że zadowala ich w pracy brak nadmiernej kontroli ze strony przełożonego. Widać więc, jak dużą rolę dla tej grupy odgrywa szacunek w miejscu pracy.- Relacje społeczne w pracy są istotne dla pracowników fizycznych i wpływają na zadowolenie z pracodawcy. Ważna jest atmosfera w miejscu pracy i relacje z szefem, a także zaufanie, którego w polskich przedsiębiorstwach niekiedy brakuje. Badania pokazują, że zadowolenie pracownika zwiększa się, kiedy szef traktuje pracownika po partnersku, okazuje szacunek i potrafi dziękować za wykonywane zadania - komentuje dr Justyna Sarnowska, socjolog z Uniwersytetu SWPS.Co oczywiste, szefowie nie zawsze mają bezpośredni wpływ na decyzje pracowników fizycznych o zmianie pracy. Fachowców do jej zmiany zachęca często lepsze wynagrodzenie lub bardziej sprzyjające otoczenie. Tym, na co najczęściej narzekają w pracy, są bowiem niskie zarobki (42%), ciężkie warunki pracy (34%) i monotonia obowiązków (28%). Wypowiedzi badanych pokazują jednak, że dobry szef potrafi być istotnym czynnikiem, łagodzącym pracownikom niezadowolenie z innych obszarów pracy.

Pozytywni, ale bez konkretu

Jak w praktyce wygląda obraz szefów, jaki tworzą pracownicy fizyczni badani przez Pracuj.pl? Ocena przełożonych wypada pozytywnie, choć liczba zadowolonych spada, gdy zapytamy ich o bardziej wymierne wyrazy wsparcia od szefów, niż dobre słowo czy okazywany szacunek.- 60% badanych przez nas pracowników fizycznych twierdzi, ze szefowie szanują ich zdanie i traktują po partnersku. Więcej niż połowa potwierdza, że są chwaleni przez przełożonych. Jednocześnie jednak tylko nieco ponad co trzeci jest doceniany za pomocą wymiernych narzędzi, np. dodatkowych wynagrodzeń. Sami szefowie są więc postrzegani przeważnie pozytywnie, ale gorsze wrażenie robią praktyczne warunki zatrudnienia, które oferują. Jaki jest tego efekt? Aż 77% z badanych przyjęłoby ofertę, która gwarantowałaby wyższe zarobki. Wszystkie te dane wskazują na fakt, że przy budowie relacji z pracownikami fizycznymi liczą się zarówno czynniki „miękkie”, jak i „twarde” - przekonuje Łukasz Marciniak, ekspert Pracuj.pl, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Grupie Pracuj.

Nie zawsze w jednej drużynie

Pracownicy fizyczni zwracają szczególną uwagę na relacje społeczne w pracy. Ponad 40% fachowców, zapytanych o powód nieszukania nowej pracy odpowiada, że w obecnej firmie trzyma ich zgrany zespół i dobre stosunki z przełożonym. Potrzeba podtrzymywania więzi ze współpracownikami oznacza, że ważna jest atmosfera w miejscu pracy, a także wzajemne zaufanie. Co więcej, satysfakcja z pracy zwiększa się, gdy pracownik traktowany jest przez przełożonego po partnersku.- Dobre relacje pracowników fizycznych z przełożonymi i zespołem są bardzo istotne. Wciąż jest w tym obszarze sporo do zmiany. Nie wszystkie firmy inwestują w lojalizację fachowców oraz kompetencje zarządcze kierowników, mistrzów i brygadzistów. W konsekwencji na stanowiskach robotniczych mamy dużą większą rotację, a pozyskanie nowych pracowników jest coraz trudniejsze. Jednak dobrzy HR-owcy dysponują zapleczem metodycznym dotyczącym zarządzania pracownikami potrzebnym, by zmieniać sytuację. Robili to już wielokrotnie dla pracowników biurowych i ich przełożonych - mówi Katarzyna Lorenc, Ekspert BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania.Z punktu widzenia marki pracodawcy, jednym z kluczowych czynników kontaktu z kandydatami jest zrozumienie ich potrzeb. Charakter pracy pracowników fizycznych ma wpływ na ich oczekiwania wobec pracodawców – trudne warunki, powtarzalność zadań czy fakt, że praca jest ciężka fizycznie. Pracodawca już podczas rekrutacji powinien w jasny sposób pokazywać, na czym polegać będzie ich praca i jak będzie wyglądało otoczenie. A szefowie powinni gwarantować z jednej strony wsparcie i pozytywną atmosferę w zespole, a z drugiej – być strażnikami obietnic, jakie firma złożyła wobec kandydata podczas rekrutacji.- Badania pracowników fizycznych pokazują, że w dziedzinie ich relacji z przełożonymi jest lepiej, niż np. przed kilkoma laty. To ważne, bo dobre relacje z szefami to niezwykle istotny czynnik spajający pracownika z firmą. Wzajemne zrozumienie i szacunek wzmagają lojalność oraz przywiązanie do miejsca pracy. Każdy biznes tworzą ludzie i to oni stoją za jego sukcesami. Ważne, aby za ludzką sympatią kryła się także jasna, przejrzysta polityka budowy firmy, wzmacniająca pozytywne relacje szefów z pracownikami - podsumowuje Łukasz Marciniak.

Źródło: Pracuj.pl

 
Udostępnij artykuł: