Rynek pracownika zmusi banki spółdzielcze do reakcji

Bankowość spółdzielcza / Multimedia / Rynek pracy

Wraz ze wzrostem gospodarczym rośnie popyt na usługi sektora finansowego, ale rekordowo niski poziom stóp procentowych negatywnie wpływa na wysokość marży odsetkowej, zaostrza się też konkurencja o pracowników - dr Adam Skowroński, prezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony grupy SGB

Wraz ze wzrostem gospodarczym rośnie popyt na usługi sektora finansowego, ale rekordowo niski poziom stóp procentowych negatywnie wpływa na wysokość marży odsetkowej, zaostrza się też konkurencja o pracowników - dr Adam Skowroński, prezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony grupy SGB

Koszty wynagrodzeń systematycznie rosną, i będą rosły. Banki istotnie muszą podnosić wynagrodzenia

Dla wielu banków, których rentowność jest niska konieczność podnoszenia wynagrodzeń dla zatrzymania najlepszych pracowników może być bardzo bolesna.  Jest to zjawisko, które ujawnia się na terenie całego kraju, choć są oczywiście regiony, gdzie ono jest szczególnie widoczne. Dotyczy to zwłaszcza miejscowości położnych w pobliżu naszej zachodniej granicy, gdy do konkurencji o pracowników sektora bankowości spółdzielczej włączają się obok polskich pracodawców również pracodawcy z Niemiec. Biorąc pod uwagę, że w krótkiej perspektywie  największe możliwości poprawy wyniku finansowego istnieją po stronie kosztowej, to wzrost wynagrodzeń, wymusza konieczność podjęcia bardziej wyrafinowanych działań po tej stronie bilansu i otwartego spojrzenia na konieczność modyfikacji dotychczasowego modelu funkcjonowania.

 
Udostępnij artykuł: