Rynek Towarów Rolno-Spożywczych na GPW już działa. DM BOŚ S.A. pierwszym domem maklerskim na tym rynku

Bankowość spółdzielcza / Z rynku

Od początku marca 2020 r. GK GPW uruchomiła pilotaż giełdowego rynku rolnego w ramach projektu Platformy Żywnościowej. Dom Maklerski BOŚ S.A. został dopuszczony do działania na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych - Logo
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)

Od początku marca 2020 r. GK GPW uruchomiła pilotaż giełdowego rynku rolnego w ramach projektu Platformy Żywnościowej. Dom Maklerski BOŚ S.A. został dopuszczony do działania na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii.

#MarekDietl: Projekt uruchomienia giełdowego rynku rolnego był jedną z naszych najważniejszych inicjatyw strategicznych #RTRS #BOS #RynekRolny @GPW_WSExchange @BOS_Bank

Z początkiem marca GK GPW uruchomiła nowy rynek – Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS). Pierwszym domem maklerskim, członkiem rynku RTRS, został Dom Maklerski BOŚ, który będzie świadczył usługi pośrednictwa w zawieraniu i rozliczaniu transakcji w zakresie obrotu pszenicą.

Obrót pszenicą na RTRS jest prowadzony  w formule rynku kasowego (tzw. rynek spot).

GK GPW

Projekt uruchomienia giełdowego rynku rolnego był jedną z naszych najważniejszych inicjatyw strategicznych. Zgodnie z harmonogramem do końca sierpnia trwa okres pilotażu, podczas którego koncentrujemy się na przyłączaniu uczestników rynku – Autoryzowanych Magazynów oraz domów maklerskich.

Witamy Dom Maklerski BOŚ na pokładzie i cieszymy się na dalszą współpracę mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

DM BOŚ

Cieszę się, że DM BOŚ jest pierwszym domem maklerskim na rynku Towarów Rolno-Spożywczych. Z pewnością ugruntuje to naszą mocną pozycję w świadczeniu usług w obszarze rynków towarowych – mówi Radosław Olszewski, prezes DM BOŚ.

‒ Jesteśmy bardzo aktywnym biurem na rynkach towarowych. Od wielu lat uczestniczymy w kształtowaniu się mechanizmów giełdowego obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym i prawami majątkowymi, z roku na rok umacniając swoją pozycję.

Dlatego też liczymy na rozwój tego nowego segmentu rynku – dodaje prezes DM BOŚ.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter>> (otwiera się na nowej zakładce)">>>>

Jak działa RTRS?

Giełda, Izba Rozliczeniowa (IRGiT) i Magazyny Autoryzowane oraz domy maklerskie są podstawą funkcjonowania Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. Sieć autoryzowanych magazynów, pokrywająca docelowo obszar całego kraju, umożliwi fizyczne rozliczenie transakcji z dostawą towaru.

Na giełdowym rynku rolnym magazyny autoryzowane będą odpowiedzialne za weryfikowanie i jakość przechowywanego towaru będącego w obrocie giełdowym, ewidencjonowanie towaru, rozliczenie transakcji w towarze i fizyczną dostawę produktów.

IRGiT będzie odpowiedzialna za obsługę zabezpieczeń i rozliczeń finansowych.

Szczegółowe zasady działania rynku znajdują się na stronie Towarowej Giełdy Energii oraz DM BOŚ.

Udostępnij artykuł: