Rynek walutowy i stopy procentowej – dziennik rynkowy BSR

Komentarze ekspertów

.Rynek stopy procentowej - Dług zyskuje na dalszej konsumpcji danych z przemysłu i wydarzeń na Ukrainie. Rynek walutowy - Katastrofa samolotu na Ukrainie chwilowo osłabiła złotego.

.Rynek stopy procentowej - Dług zyskuje na dalszej konsumpcji danych z przemysłu i wydarzeń na Ukrainie. Rynek walutowy - Katastrofa samolotu na Ukrainie chwilowo osłabiła złotego.

Istotne spadki rentowności z czwartkowego popołudnia spowodowane strąceniem malezyjskiego samolotu na Ukrainie zostały w piątek częściowo skorygowane. Korekta ta odbyła się mimo gorszych danych dot. wyniku na rachunku obrotów bieżących w Eurostrefie, oraz słabszych niż oczekiwano odczytów indeksu zaufania konsumentów Michigan. W efekcie rentowności papierów DE10Y przesunęły się o 1 pb. do góry lądując na poziomie 1,16%, zaś papierów US10Y o 3 pb. zatrzymując się na poziomie 2,48%.

Krajowe obligacje konsumowały w piątek dane o produkcji przemysłowej w Polsce oraz dyskontowały potencjalny negatywny wpływ zaognienia konfliktu na Ukrainie na krajową gospodarkę. Konsekwencją tego były spadki rentowności obligacji PL10Y o 2 pb. oraz 1-2 punktowe przesuniecie w dół krzywej kontraktów FRA. Inwestorzy nieznacznie wyżej wycenili kontrakty CDS na polski dług 5Y w USD, przy jednoczesnym spadku stawek ASW 10Y.

W poniedziałek brak jest publikacji ważniejszych danych makro, za wyjątkiem danych PPI z Niemiec, które jednak nie mają obecnie większego znaczenia dla rynku stopy procentowej. W związku z tym spodziewamy się utrzymania umiarkowanej presji na obniżki rentowności i stawek. W kolejnych dniach tygodnia czeka nas ogłoszenie informacji o sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA, sprzedaży detalicznej w kraju oraz PMI z Europy. Publikowane dane powinny utrzymać pozytywne nastroje wśród inwestorów na rynku stopy procentowej.

Tymczasem, piątek na rynku walutowym przyniósł deprecjację EUR/USD, który przekroczył poziom 1,35 oraz aprecjację złotego z ok. 4,16 do 4,14. Nadal główną informacją było zestrzelenie malezyjskiego samolotu pasażerskiego nad wschodnią Ukrainą, co w obliczu braku ważniejszych danych pozwoliło przekroczyć eurodolarowi wspomniany poziom 1,35.

140721.ke.pkobp.01.517140721.ke.pkobp.02.533140721.ke.pkobp.03.536

 

Na rynku eurozłotego informacja o zestrzeleniu Boeinga 777 spowodowała osłabienie kursu złotego z ok. 4,14 do 4,16 co zapewne było związane z obawami inwestorów o skutki dalszej eskalacji konfliktu na Ukrainie na polski eksport na wschód, jednak do końca dnia kurs spadł ponownie w okolice 4,14.

W piątek poznaliśmy również dane z chińskiego rynku nieruchomości za czerwiec. Co prawda ceny nieruchomości wzrosły o 4,2% jednak jest to już kolejny miesiąc z rzędu spadającego tempa wzrostu cen potwierdzając tym samym słabnącą koniunkturę w Państwie Środka - największej gospodarce rynków wschodzących. Ponowne zaostrzenie sytuacji geopolitycznej na Ukrainie obok widocznego spowolnienia w strefie euro, w Chinach i w Polsce jest kolejnym czynnikiem,
który utrudnia potencjalną aprecjację złotego zwiększając prawdopodobieństwo jego stabilizacji lub dalszej deprecjacji.
140721.ke.pkobp.04.862

Dziennik Rynkowy. Analizy i Strategie Rynkowe - pobierz.

Konrad Soszyński
Jarosław Kosaty

PKO Bank Polski S.A.

Udostępnij artykuł: