Rynek wierzy w kontynuację cyklu obniżek stóp procentowych

Komentarze ekspertów

Przez większą część wtorkowej sesji obserwować można było spadki rentowności na całej długości krzywej. Kontrakty FRA5x8 kończyły dzień poniżej 1,50%, natomiast rentowności 10-letnich DS0725 na krótko zbliżyły się w okolice 2,50%.

Już w pierwszych godzinach handlu krótki koniec krzywej otrzymał wsparcie w postaci cytowanej przez PAP wypowiedzi J. Hausnera (RPP), który stwierdził, że ostatnia decyzja RPP o zdecydowanej obniżce stopy referencyjnej i treść jej komentarza wskazuje na prawdopodobieństwo luzowania polityki pieniężnej. Naszym zdaniem to stwierdzenie jest o tyle istotne, że pochodzi od członka Rady o umiarkowanych poglądach, którego głos będzie miał istotne znaczenie przy podejmowaniu środowej decyzji (zwiększając prawdopodobieństwo kontynuacji cyklu). Kolejnym pozytywnym impulsem dla rynku były pesymistyczne prognozy makroekonomiczne opublikowane przez Komisję Europejską. Według najnowszych prognoz KE tempo wzrostu PKB Polski w 2014 r. ma wynieść 3,0%, natomiast w 2015 r. spadnie do 2,8%. Bardzo silne korekty prognoz dotknęły również Niemcy i Francję. Poza wspomnianymi czynnikami, za kupowaniem obligacji przemawiały również spadające ceny surowców energetycznych na świecie. We wtorek cena baryłki ropy Brent wyceniana była już nawet w pobliżu 82,10 USD, co daje dzienny spadek o blisko 3% (czyli na poziomach zbliżonych do tych z końca 2009 r.).

Decydujące znaczenie dla średnioterminowych perspektyw rynku stopy procentowych będzie miała środowa decyzja RPP. Biorąc pod uwagę ton wypowiedzi przedstawicieli Rady spodziewamy się, że jednak dojdzie do obniżki stóp o 25 pb (z jednoczesnym relatywnie wysokim prawdopodobieństwem głębszego cięcia o 50 pb). Przy takiej decyzji nie oczekujemy, aby Rada zasygnalizowała definitywny koniec cyklu. W efekcie na rynku oczekujemy utrzymania dotychczasowych wysokich wycen, a w perspektywie kolejnych tygodni nawet lekkiego dalszego spadku rentowności. Czwartkowa aukcja nie powinna mieć w tym kontekście istotniejszego wpływu na wyceny obligacji skarbowych. Ministerstwo Finansów w komunikacie potwierdziło, że w czwartek zaoferuje inwestorom papiery serii WZ0124, DS0725 i WS0428 o łącznej wartości 2-4 mld PLN. Przy tej wartości podaży, wysokim popycie, a także ofercie podzielonej na papiery o stałym i zmiennym kuponie MF powinno uplasować ofertę o maksymalnej wartości.

 141105.ryn.proc.01.300x141105.ryn.proc.02.300x141105.ryn.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: