Rynek zaczął dyskontować obniżkę stóp w Polsce

Komentarze ekspertów

Podczas czwartkowej sesji rentowności obligacji skarbowych po raz kolejny silnie spadły. Rentowność OK0716 obniżyła się do poziomu 2,76% (spadek o 3 pb), a DS1023 do 3,71% (spadek o 9 pb). Do dalszego spadku kwotowań doszło też na rynku FRA, gdzie kwotowania dyskontowały w czwartek spadek stawki WIBOR3M o 12 pb w perspektywie 5 miesięcy.

Podczas czwartkowej sesji rentowności obligacji skarbowych po raz kolejny silnie spadły. Rentowność OK0716 obniżyła się do poziomu 2,76% (spadek o 3 pb), a DS1023 do 3,71% (spadek o 9 pb). Do dalszego spadku kwotowań doszło też na rynku FRA, gdzie kwotowania dyskontowały w czwartek spadek stawki WIBOR3M o 12 pb w perspektywie 5 miesięcy.

Oznacza to, że wliczona w ceny została połowa 25-punktowej obniżki stóp procentowych NBP (w październiku/listopadzie). Te oczekiwania nasiliły się po ostatniej wypowiedzi prezesa NBP M. Belki, sygnalizującego ryzyko deflacji w Polsce, a także publikacji przez GUS ostatnich danych za kwiecień (0,3% r/r). Jeśli przyjmiemy założenie, że dynamika zmian cen konsumpcyjnych będzie zbliżona co do skali do średniej wynikającej z miesięcznej sezonowości, to wskaźnik inflacji po dwumiesięcznym wzroście w maju i w czerwcu, w lipcu osiągnie ponownie okolice 0,3% r/r. Jeśli utrzyma się tendencja z początku roku i ceny będą rosły nieznacznie wolniej (o 0,1 pkt. proc. m/m mniej od średniej), to wówczas indeks CPI zbliży się do 0,0% i utrzyma na tym poziomie do września. Biorąc pod uwagę forward guidance RPP, obowiązujący do końca III kw. tego roku, to potencjalna obniżka mogłaby nastąpić dopiero w IV kw. br. Na taki scenariusz w coraz większym stopniu stawia rynek. W naszej ocenie do obniżki stóp procentowych ostatecznie nie dojdzie. W podobnym tonie wypowiadał się też w czwartek A. Glapiński z RPP, stwierdzając m.in., że Rada prawie na pewno wydłuży forward guidance do końca roku, a stopy pozostaną bez zmian do końca 2015 r.

Najciekawszym wydarzeniem w kraju była wczoraj aukcja obligacji drogowych IDS1024 emitowanych przez BGK na rzecz KFD. Oferta wynosiła 1-2 mld PLN, natomiast ostatecznie objęte zostały papiery za 1,27 mld PLN przy popycie na poziomie 2,68 mld PLN. Oznaczało to, że prawie połowa zleceń zawierała wyższe poziomy rentowności niż ostatecznie ustalone 4,094%. Według BGK spread do interpolowanej rentowności papierów skarbowych wyniósł około 25 pb (oczekiwaliśmy, że będzie on bliższy 30 pb, a rentowność ukształtuje się w pobliżu 4,15%). W naszej ocenie jest to niski poziom premii (w większości za płynność) ponad krzywą dla papierów skarbowych. Zwraca uwagę fakt, że dużej części emisji nie udało się na rynku uplasować. Po publikacji wyników aukcji BGK podało też, że w II połowie 2014 r. lub na początku 2015 r. rozważa emisję obligacji na rynku międzynarodowym (będzie ona uzależniona od warunków rynkowych).

PKB Niemiec wzrósł w 1q14 zgodnie z oczekiwaniami (0,8% k/k),, zaskoczyła niższa niż pierwotnie szacowano dynamika eksportu (0,2% k/k, wobec oczekiwań na poziomie 0,6% k/k) i wyższy udział konsumpcji prywatnej (konsensus: 0,6% k/k, realizacja: 0,7% k/k). Pozytywnym punktem w danych jest wyższy od oczekiwań wzrost inwestycji, które były wyższe niż kwartał wcześniej o 3,2% (rynek oczekiwał 2,1% k/k). Dane sugerują niższe tempo wzrostu w 2q14, perspektywa na kolejne kwartały pozostaje pozytywna.

140523.ryn.proc.01.350x
140523.ryn.proc.02.300x
140523.ryn.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: