Rynki Finansowe 23.02.2015

Komentarze ekspertów

Miniony tydzień nie przyniósł istotnych zmian na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wzrosty akcji skutecznie hamowało utrzymujące się napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz widmo opuszczenia przez Grecję Strefy Euro. W skali tygodnia indeks największych krajowych spółek WIG20 odnotował niewielki wzrost o 0,08%. Znacznie lepiej radziły sobie spółki o średniej i małej kapitalizacji skupione w indeksach mWIG40 oraz sWIG80 rosnąc o odpowiednio 0,74% oraz 1,13% w relacji do zeszłego piątku.

Wydarzeniem tygodnia było piątkowe spotkanie Eurogrupy, na którym udało się osiągnąć wstępne porozumienie odnośnie warunkowego przedłużenia programu pomocowego dla Grecji. Wedle doniesień, program finansowego wsparcia zostanie przedłużony o cztery miesiące pod warunkiem, że kraj ten zobowiąże się do reform. Porozumienie zmniejszyło ryzyko, że Hellada w przyszłym miesiącu zostanie pozbawiona środków i będzie zmuszona do opuszczenia Strefy Euro (obecny program pomocowy kończy się 28 lutego bieżącego roku).

Na rynku walutowym złoty pozostawał w przedziale 4,16 – 4,19 w stosunku do euro oraz 3,64 -3,70 w stosunku do dolara. Wyraźne umocnienie krajowej waluty miało miejsce na parze CHF/PLN, która w trakcie tygodnia zeszła nawet do poziomu 3,85 (najniższy poziom od momentu decyzji SNB o uwolnieniu sztywnego kursu CHF/EUR). Osłabienie szwajcarskiej waluty to efekt zapowiedzi Szwajcarskiego Banku Centralnego o możliwym kolejnym cięciu stóp procentowych, w wypadku dalszego umacniania się franka.

W kalendarium makroekonomicznym uwagę inwestorów skupiły liczne dane z polskiej gospodarki. We wtorek GUS poinformował, że wynagrodzenia w styczniu wzrosły o 3,6% w relacji do poprzedniego roku po wzroście o 3,7% w grudniu. Optymistyczny odczyt potwierdził utrzymujące się pozytywne tendencje na rynku pracy. Nieco słabiej wypadły raporty dotyczące produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Według danych GUS produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 1,7% po wzroście o 7,9% w grudniu. Nominalnie niski odczyt nie można uznać do końca za słaby, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację branży górniczej w styczniu oraz zmiany dni kalendarzowych w relacji do zeszłego roku (produkcja odsezonowana wzrosła o 4% r/r). Dane o krajowej sprzedaży detalicznej pokazały jej nieznaczny wzrost o 0,1% r/r (oczekiwano 0,6%). Z Europy napłynęły szacunkowe dane PMI, według których aktywność przemysłowa Strefy Euro wzrosła w realacji do poprzedniego miesiąca. Analogiczny odczyt dla USA pokazał poprawnę w stosunku do grudniowego odczytu, potwierdzając tym samym dobre nastroje w tej gałęzi gospodarki Stanów Zjednoczonych.

150223.rynki.01.550x

150223.rynki.02.550x

Sytuacja na europejskich rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu pozostawała pod wpływem informacji dotyczących negocjacji Europejskiej Unii Monetarnej z nowym greckim rządem. Grecki indeks akcji ASE stracił w tym okresie 4,5%. Również rynek obligacji wykazywał dużą nerwowość. Rentowności obligacji 10-letnich, przedstawione na powyższym wykresie, od września 2013 roku pozostawały na niebezpiecznych poziomach (powyżej 9%) i wykazywały dużą zmienność (wahania w przedziale 9-11%).

Nowy tydzień powinien przynieść uspokojenie, a nawet zmianę nastrojów. Pod koniec tygodnia Grecy zobowiązali się sporządzić listę niezbędnych reform w zamian za kontynuację pomocy finansowej. Taka postawa oddaliła ryzyko zerwania negocjacji i rokuje dobrze dla przyszłości unii monetarnej. W poniedziałek 23 lutego rynki w Grecji były zamknięte z powodu święta. Na innych europejskich rynkach akcyjnych widoczny był, spowodowany nowym porozumieniem, optymizm. Wiele indeksów osiągnęło na otwarciu nowe rekordy.

150223.rynki.03.550x

 Nasze aktualne nastawienie do polskich akcji znajduje się obecnie na poziomie umiarkowanie pozytywnym. Za takim nastawieniem przemawiają coraz bardziej pozytywne sygnały z polskiej gospodarki i atrakcyjne wyceny polskich spółek. Nasze nastawienie do wybranych rynków akcji krajów rozwiniętych (USA, Europa Zachodnia i Japonia) jest umiarkowanie pozytywne. Nasze nastawienie do polskich obligacji skarbowych jest umiarkowanie negatywne.

150223.rynki.04.550x

W chwili obecnej nasze średnioterminowe nastawienie do polskiej waluty jest neutralne. Czynnikiem ryzyka dla złotego jest kontynuacja obniżek stopy procentowej oraz napięta sytuacja geopolityczna na świecie.

150223.rynki.05.550x

Źródło: Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Udostępnij artykuł: