Rynki Finansowe – 26.01.2015

Bankowość

W ubiegłym tygodniuzarówno na polskim rynku akcji, Europie Zachodniej, jak i w Stanach Zjednoczonych dominowały wzrosty. Głównym determinantem dobrego zachowania się indeksów giełdowych było czwartkowe posiedzenie EBC. Stopa zwrotu w skali tygodnia z indeksu WIG wyniosła 2,7%, niemiecki DAX wzrósł o 4,7%, a amerykański S&P 500 o 1,6%

Pełny tygodnik jest dostępny tutaj.

Źródło: BNP Paribas Biuro Maklerskie

Udostępnij artykuł:

Rynki Finansowe, 26.01.2015

Komentarze ekspertów

W ubiegłym tygodniuzarówno na polskim rynku akcji, Europie Zachodniej, jak i w Stanach Zjednoczonych dominowały wzrosty. Głównym determinantem dobrego zachowania się indeksów giełdowych było czwartkowe posiedzenie EBC. Stopa zwrotu w skali tygodnia z indeksu WIG wyniosła 2,7%, niemiecki DAX wzrósł o 4,7%, a amerykański S&P 500 o 1,6%

Najistotniejszym wydarzeniem na rynku w minionym tygodniu było czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym została podjęta decyzja o rozszerzeniu programu skupu aktywów o obligacje skarbowe i papiery dłużne emitowane przez unijne instytucje finansowe, począwszy od marca bieżącego roku. Wraz z trwającym od października programem skupu zabezpieczonych obligacji i listów zastawnych, łączna wartość miesięcznych nabyć na wynieść 60 mld euro. Program ten ma trwać co najmniej do września 2016 roku, brak jest jednak ograniczeń czasowych, gdyż jego finalna długość uwarunkowana jest poziomem inflacji w Strefie Euro. Zakładając jednak najbardziej konserwatywny scenariusz, łączna wartość programu wyniesie ok. 1,1 mld euro. Rynki finansowe odebrały komunikat EBC bardzo entuzjastycznie, gdyż oczekiwano, że wartość miesięcznych nabyć nie przekroczy 50 mld euro. Dobrze zachowywały się europejskie rynki akcji, w tym polski. Podobnie zachowywał się rynek krajowych obligacji. Zauważalną konsekwencją decyzji o uruchomieniu programu skupu obligacji było silne osłabienie się euro, które straciło zarówno do dolara amerykańskiego, jak i do złotego.

W Polsce do najważniejszych odczytów makroekonomicznych (opublikowanych w minionym tygodniu) należy zaliczyć dane o grudniowej produkcji przemysłowej. Ta zaskoczyła pozytywnie, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 8,4% rok do roku, wobec oczekiwań analityków na poziomie 5,2%. Z danych GUS wynika, że w grudniu produkcja wzrosła w 26 z 34 działów przemysłu. Wyższa była między innymi produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn, mebli i pojazdów samochodowych. Są to więc branże z dużą ekspozycją na eksport, co oznacza, że poprawa w gospodarce Strefy Euro, zwłaszcza u naszego zachodniego sąsiada, pozytywnie przełożyła się na polski wzrost gospodarczy. Jest to kolejny czynnik wsparcia dla polskiego rynku akcji, zwłaszcza średnich i małych spółek.

W piątek poznaliśmy wstępne odczyty wskaźnika wyprzedzającego przemysłu PMI dla krajów Europy Zachodniej oraz Chin. Chiński PMI dla przemysłu wyniósł 49,8 punktów, nieznacznie lepiej niż w ubiegłym miesiącu. Odczyt dla Strefy Euro wyniósł 51 punktów, wobec 50,6 miesiąc wcześniej. Lekko słabsza od oczekiwań okazała się wartość tego wskaźnika dla Niemiec, osiągając wartość 51 punktów wobec 51,2 w grudniu. Dane powinny wpłynąć pozytywnie na europejski rynek akcji. Czynnikiem ryzyka dla rynku europejskiego, który zmaterializował się w ostatni weekend, były wyniki wyborów parlamentarnych w Grecji, które wygrała populistyczna Syriza. Ciężko jednak ocenić, czy ta partia będzie chciała realizować najbardziej kontrowersyjne postulaty, m.in. takie jak wyjście Grecji ze Strefy Euro. W rezultacie w poniedziałkowy poranek europejskie rynki akcji otworzyły się na lekkich minusach, dalszej przecenie uległ też kurs euro w stosunku do złotego i do dolara amerykańskiego.

BNP Paribas

 

Udostępnij artykuł:

Rynki Finansowe, 26.01.2015

Komentarze ekspertów

W ubiegłym tygodniuzarówno na polskim rynku akcji, Europie Zachodniej, jak i w Stanach Zjednoczonych dominowały wzrosty. Głównym determinantem dobrego zachowania się indeksów giełdowych było czwartkowe posiedzenie EBC. Stopa zwrotu w skali tygodnia z indeksu WIG wyniosła 2,7%, niemiecki DAX wzrósł o 4,7%, a amerykański S&P 500 o 1,6%

Najistotniejszym wydarzeniem na rynku w minionym tygodniu było czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym została podjęta decyzja o rozszerzeniu programu skupu aktywów o obligacje skarbowe i papiery dłużne emitowane przez unijne instytucje finansowe, począwszy od marca bieżącego roku. Wraz z trwającym od października programem skupu zabezpieczonych obligacji i listów zastawnych, łączna wartość miesięcznych nabyć na wynieść 60 mld euro. Program ten ma trwać co najmniej do września 2016 roku, brak jest jednak ograniczeń czasowych, gdyż jego finalna długość uwarunkowana jest poziomem inflacji w Strefie Euro. Zakładając jednak najbardziej konserwatywny scenariusz, łączna wartość programu wyniesie ok. 1,1 mld euro. Rynki finansowe odebrały komunikat EBC bardzo entuzjastycznie, gdyż oczekiwano, że wartość miesięcznych nabyć nie przekroczy 50 mld euro. Dobrze zachowywały się europejskie rynki akcji, w tym polski. Podobnie zachowywał się rynek krajowych obligacji. Zauważalną konsekwencją decyzji o uruchomieniu programu skupu obligacji było silne osłabienie się euro, które straciło zarówno do dolara amerykańskiego, jak i do złotego.

W Polsce do najważniejszych odczytów makroekonomicznych (opublikowanych w minionym tygodniu) należy zaliczyć dane o grudniowej produkcji przemysłowej. Ta zaskoczyła pozytywnie, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 8,4% rok do roku, wobec oczekiwań analityków na poziomie 5,2%. Z danych GUS wynika, że w grudniu produkcja wzrosła w 26 z 34 działów przemysłu. Wyższa była między innymi produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn, mebli i pojazdów samochodowych. Są to więc branże z dużą ekspozycją na eksport, co oznacza, że poprawa w gospodarce Strefy Euro, zwłaszcza u naszego zachodniego sąsiada, pozytywnie przełożyła się na polski wzrost gospodarczy. Jest to kolejny czynnik wsparcia dla polskiego rynku akcji, zwłaszcza średnich i małych spółek.

W piątek poznaliśmy wstępne odczyty wskaźnika wyprzedzającego przemysłu PMI dla krajów Europy Zachodniej oraz Chin. Chiński PMI dla przemysłu wyniósł 49,8 punktów, nieznacznie lepiej niż w ubiegłym miesiącu. Odczyt dla Strefy Euro wyniósł 51 punktów, wobec 50,6 miesiąc wcześniej. Lekko słabsza od oczekiwań okazała się wartość tego wskaźnika dla Niemiec, osiągając wartość 51 punktów wobec 51,2 w grudniu. Dane powinny wpłynąć pozytywnie na europejski rynek akcji. Czynnikiem ryzyka dla rynku europejskiego, który zmaterializował się w ostatni weekend, były wyniki wyborów parlamentarnych w Grecji, które wygrała populistyczna Syriza. Ciężko jednak ocenić, czy ta partia będzie chciała realizować najbardziej kontrowersyjne postulaty, m.in. takie jak wyjście Grecji ze Strefy Euro. W rezultacie w poniedziałkowy poranek europejskie rynki akcji otworzyły się na lekkich minusach, dalszej przecenie uległ też kurs euro w stosunku do złotego i do dolara amerykańskiego.

BNP Paribas

 

Udostępnij artykuł: