Rynki Finansowe – komentarz tygodniowy, 20.10.2014

Komentarze ekspertów

Kontynuacja korekty spadkowej na giełdach krajów rozwiniętych sprawiła, że przez większość ubiegłego tygodnia na rynkach finansowych panował kolor czerwony. Dopiero pod koniec tygodnia pojawienie się kilku opinii przedstawicieli Fed’u poprawiło nastroje inwestorów.

Kontynuacja korekty spadkowej na giełdach krajów rozwiniętych sprawiła, że przez większość ubiegłego tygodnia na rynkach finansowych panował kolor czerwony. Dopiero pod koniec tygodnia pojawienie się kilku opinii przedstawicieli Fed’u poprawiło nastroje inwestorów.

W wypowiedziach tych odczytano sugestię możliwego odsunięcia w czasie podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie polski indeks szerokiego rynku akcji WIG w skali tygodnia spadł o 0,1%. Indeks rynku niemieckiego zamknął się na poziomie +0,7%, a indeks giełdy amerykańskiej S&P500 odnotował spadki w wysokości 1,0%.

Ubiegły tydzień obfitował w publikacje danych makroekonomicznych. Zgodnie z badaniem GUS, ceny towarów i usług we wrześniu w Polsce zmniejszyły się o 0,3% w skali rocznej. Przyczyną spadku jest pogorszenie się koniunktury gospodarczej w naszym kraju oraz sankcje wprowadzone pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Rosją. Polski wskaźnik cen konsumenta w ujęciu kwartalnym spadł o 0,5%. Niski poziom inflacji utwierdzają rynek w przekonaniu, że za miesiąc stopy zostaną obcięte o co najmniej 0,25%. Wypowiedzi niektórych członków RPP są nawet bardziej daleko idące. Jerzy Osiatyński zasugerował, że aktualne otoczenie makroekonomiczne pozwala na obniżenie stopy procentowej o kolejne 0,75%. Rynek polskich obligacji skarbowych również wycenia scenariusz dalszych spadków rynkowych stóp procentowych. Bieżąca rentowność polskich dwuletnich obligacji skarbowych jest na poziomie 1,7%, a obligacji dziesięcioletnich blisko 2,6%.

Pozytywnie z kolei zaskoczyła publikacja danych na temat dynamiki polskiej produkcji przemysłowej we wrześniu. Wzrost o 4,2% był wyraźnie powyżej oczekiwań rynku, na co wpłynęła wyższa od sierpniowej produkcja w branży samochodowej oraz 5,6% wzrost produkcji budowlano-montażowej. Tym niemniej, ekonomiści jednomyślnie zapowiadają spadek dynamiki produkcji przemysłowej w Polsce poniżej poziomu 2% w trakcie kolejnych miesięcy 2014 roku.

Na rynkach zagranicznych inwestorzy z dużym rozczarowaniem przyjęli spadek odczytu indeksu ZEW w Niemczech. Indeks oceny bieżącej koniunktury w gospodarce spadł z poziomu 25,4 pkt do poziomu 3,2. Rynek spodziewał się odczytu indeksu w wysokości 15 pkt. Dane z amerykańskiej gospodarki miały mieszany wydźwięk. Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w październiku znalazł się na poziomie 86,4 pkt. Rynek spodziewał się spadku do poziomu 84,0 pkt. Podobnie pozytywnie zaskoczyła dynamika produkcji przemysłowej w amerykańskiej gospodarce, rosnąc w ujęciu miesięcznym o 1,0%. Te dane spowodowały dalsze umocnienie dolara amerykańskiego względem innych walut oraz spadki cen na rynku towarowych.

Rynki Finansowe - komentarz tygodniowy, 20.10.2014 - pobierz.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska

Udostępnij artykuł: