Rynki hurtowe dla średnich i małych

Finanse i gospodarka

Małe i średnie podmioty handlu detalicznego, opierające się na obrocie towarami spożywczymi, utrzymują się na rynku zdominowanym przez skonsolidowane duże sieci przede wszystkim za sprawą jakości oferowanych produktów.

Małe i średnie podmioty handlu detalicznego, opierające się na obrocie towarami spożywczymi, utrzymują się na rynku zdominowanym przez skonsolidowane duże sieci przede wszystkim za sprawą jakości oferowanych produktów.

Sklepy osiedlowe, firmy cateringowe, restauracje i inne punkty gastronomiczne w przeciwieństwie do sieci dyskontów, hipermarketów i restauracji nie posiadają dużych powierzchni magazynowych, przez co  codziennie zaopatrują się w świeże produkty. Podstawowym źródłem asortymentu dla nich, w szczególności w dużych aglomeracjach miejskich, są hurtowe rynki rolno-spożywcze.

Jakość przede wszystkim

Chociaż ceny w osiedlowych sklepach, czy małych restauracjach nie mogą zwykle konkurować z tymi oferowanymi przez dyskonty i międzynarodowe sieci, to ich klienci doceniają wartość jaką stanowi jakość oferowanych tam produktów. Według badania Komisji Europejskiej "Eurobarometr", to właśnie jakość oferowanych produktów stanowi wśród konsumentów podstawowy czynnik decydujący o zakupie. Świeże produkty, wsparte możliwie szerokim wyborem oferowanych towarów i wysoką jakością obsługi klienta, mogą przyczynić się do utrzymania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku, niezależnie od ciągłego zagrożenia ze strony ich największej konkurencji.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o jakości oferowanych produktów spożywczych jest źródło pozyskiwania artykułów od dystrybutorów hurtowych. Właściciel sklepu osiedlowego lub stoiska na miejskim bazarze, w przeciwieństwie do marketów i dyskontów, nie ma dostępu do dużej powierzchni magazynowej, przez co zmuszony jest do codziennego zaopatrywania w świeże produkty spożywcze. Najbardziej docenianymi źródłami dla tej grupy towarów są hurtowe rynki spożywcze, które w warunkach pogłębiającej się koncentracji handlu definiują znaczenie jakości owoców, warzyw, ryb, mięsa itp. To, co odróżnia rynki hurtowe od rozbudowanych sieci typu cash&carry dla sprzedawcy można porównać do różnic w podejściu klienta do zakupów w osiedlowym warzywniaku lub hipermarkecie.

-  Produkty spożywcze oferowane na rynkach hurtowych wzbudzają wśród konsumentów większe zaufanie niż te, oferowane w dyskontowych sieciach hurtowych. Tak, jak chętniej kupujemy warzywa i owoce na miejscowym bazarze lub mielone w osiedlowym mięsnym niż w hipermarkecie, tak towary oferowane na rynkach hurtowych charakteryzują się uznaną przez klientów jakością i świeżością wyższą niż w sieciach cash&carry - tłumaczy Jolanta Rożak-Turowska, prezes zarządu rynku hurtowego Targpiast z Wrocławia.

Usytuowanie hurtowych rynków handlowych w obrębie dużych aglomeracji miejskich skutecznie realizuje popyt stwarzany przez skupione tam podmioty. Chociaż rynki hurtowe kojarzą się z bardziej tradycyjną formą dystrybucji towarów, to w ostatnich latach można zaobserwować ich rozwój w kierunku unowocześnienia warunków handlu.

- Odpowiednie warunki, sprzyjające komplementarnemu zaopatrzeniu w towary spożywcze wielu, różnej wielkości firm, pozwalają na osiągnięcie klimatu zdrowej konkurencji, która wzmacnia rynek spożywczy, co leży w interesie wszystkich korzystających z niego podmiotów - dodaje Jolanta  Rożak-Turowska z Targpiastu.

Polskie warzywa i owoce hurtowo

Największym atutem rolno- spożywczych rynków hurtowych jest bogata, całoroczna oferta warzyw i owoców. W ofercie skierowanej do właścicieli sklepów spożywczych, firm cateringowych czy barów i restauracji na rynkach hurtowych znaleźć można produkty rolne z całego świata, jednak podstawową grupę stanowi tam ciesząca się największym uznaniem żywność krajowa. To właśnie ta grupa produktów spożywczych sprawia, że pomimo starań dużych sieci spożywczych nie udaje im się utrzymać tego sektora rynku, pozostawiając go w rękach małych podmiotów.

- Pomimo szerokiego wyboru warzyw i owoców dyskonty i hipermarkety nie cieszą się uznaniem jako miejsce zakupu tej grupy żywności. Polacy, mający dużo większe zaufanie do krajowych produktów chcą znać miejsce pochodzenia żywności, natomiast duże sklepy albo nie dają im szansy poznania tego źródła albo oferują  tańsze produkty z najdalszych zakątków świata - mówi Gabriela Łukomska, specjalista ds. promocji z rynku hurtowego Targpiast. 

Sprzedawca w małym osiedlowym warzywniaku, zaopatrujący się w towary na hurtowym rynku spożywczym ma możliwość zaoferowania klientowi produktów z wiadomego źródła, co więcej, często za sprawą zakupów na rynku hurtowym ma bezpośredni kontakt z producentem towaru. Dzięki temu prostemu łańcuchowi sprzedaży konsument ma dostęp do informacji o produkcie z pierwszej ręki.  Sezonowe warzywa i owoce z Polski corocznie cieszą się największą popularnością wśród klientów. Chociaż super i hipermarkety, ze względu na swoje rozbudowane sieci dystrybucyjne mają dostęp do produktów rolnych z całego świata i nie są ograniczone cyklami przyrody w Polsce, to oferowane przez nie warzywa i owoce w najlepszym razie są hodowane w warunkach szklarnianych lub pochodzą z importu. Polacy niechętnie podchodzą do importowanych, lub sztucznie uprawianych produktów rolnych, co potwierdzają badania wzrostu sprzedaży danych towarów spożywczych w przypadającej dla nich porze roku, w której uzyskują optymalny wzrost. Wiosenno-letnie owoce i warzywa czy jabłka, gruszki lub śliwki późnym latem i jesienią co roku stanowią hit i generują największą sprzedaż w każdym osiedlowym warzywniaku czy miejskim targowisku. Tym samym hurtowe rynki spożywcze, ze względu na skupienie licznych dystrybutorów produktów rolnych z kraju na dogodnie usytuowanym terenie stanowią dla małych i średnich podmiotów gospodarczych  podstawowe źródło zysku na blisko połowę roku.

Lokalne produkty wspierane hurtem

Siła rolno- spożywczych rynków hurtowych realizowana w sektorze warzywno-owocowym, ma znaczący wpływ nie tylko dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w aglomeracjach miejskich, ale również dla lokalnego rolnictwa i sadownictwa w różnych częściach kraju. Wysoki stopień rozdrobnienia gospodarstw w Polsce sprawia, że to właśnie rynki hurtowe stanowią jeden z głównych, bezpośrednich rynków zbytu produktów rolnych dla nisko hektarowych gospodarstw. Podobnie jak małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe odczuwają ciągłe zagrożenie ze strony większej konkurencji, tak mali i średni producenci rolni mogą być wypierani przez wielkohektarowe gospodarstwa z kraju i całej Unii Europejskiej.

- Hurtowe rynki spożywcze ze względu na logistycznie  korzystne(na obrzeżach aglomeracji) położenie ułatwiają dystrybucję wszystkich oferowanych na nich towarów. Dzięki temu zarówno zaopatrujące się tam podmioty gospodarcze działające w pobliskich miastach, jak i handlujący producenci rolni mogą w umieścić w swojej ofercie wyłącznie świeże, tradycyjnie uprawiane produkty, najbardziej cenione przez konsumentów -  wyjaśnia Gabriela Łukomska, specjalista ds. promocji z rynku hurtowego Targpiast. 

W dobie kryzysu wszystkim nam powinno zależeć na wsparciu dla lokalnych przedsiębiorstw, ponieważ to one świadczą o kondycji naszej gospodarki. Rolno- spożywcze rynki hurtowe działające przede wszystkim w oparciu o dystrybucję towaru pomiędzy małymi i średnimi producentami rolnymi a małymi i średnimi sklepami, restauracjami i firmami cateringowymi wydają się stanowić jedną z najważniejszych płaszczyzn dla tego zjawiska. Codzienne zaopatrywanie firmy na lokalnie położonym rynku hurtowym, nie tylko w produkty rolne i sadownicze, ale i przy zakupach komplementarnych, stanowi więc rzeczywiste wsparcie dla producentów z naszego regionu. Tym samym zakupione tam towary ze względu na swą wysoką jakość i popularność wśród konsumentów mogą znacząco przyczynić się do obrotów i sprzedaży w każdej korzystającej z nich firmie. Kupując w sklepie zaopatrywanym na rynkach skupiających lokalnych producentów, mamy więc okazję nie tylko skorzystać na jakości świeżych produktów wysokiej klasy, ale wziąć czynny udział w łańcuchu budowania siły lokalnego rynku spożywczego.

Udostępnij artykuł: