Rynki o poranku, 08.02.2015

Komentarze ekspertów

Na sytuację na rynkach finansowych w przyszłym tygodniu istotny wpływ będą miały doniesienia na temat negocjacji Grecji z jej wierzycielami. Po serii wstępnych rozmów szefa rządu i ministra finansów z europejskimi przywódcami oraz prezesem EBC, widać że stanowiska obu stron co do kontynuacji reform i restrukturyzacji zadłużenia wciąż są mocno rozbieżne.

Na sytuację na rynkach finansowych w przyszłym tygodniu istotny wpływ będą miały doniesienia na temat negocjacji Grecji z jej wierzycielami. Po serii wstępnych rozmów szefa rządu i ministra finansów z europejskimi przywódcami oraz prezesem EBC, widać że stanowiska obu stron co do kontynuacji reform i restrukturyzacji zadłużenia wciąż są mocno rozbieżne.

Należy również liczyć się z konsekwencjami kontynuacji sporych wahań cen na rynkach surowcowych, które chwiały nastrojami na giełdach w minionym tygodniu. Na naszym parkiecie dodatkowo sytuację kilku spółek komplikują strajki lub ich zapowiedzi oraz niepewność w kwestii rozwiązania problemów z kredytami we frankach.

Spośród informacji makroekonomicznych, największe znaczenie dla sytuacji na rynkach będą mieć dane o handlu zagranicznym oraz inflacji w Chinach i Niemczech, jednych z największych gospodarek świata, mających znaczący udział w globalnej wymianie handlowej. Dane o handlu zagranicznym poznamy już w poniedziałek, zaś o inflacji w obu krajach dowiemy się we wtorek i czwartek.

We wtorek opublikowane zostaną również dane o inflacji w Szwajcarii, co może mieć znaczenie dla kursu franka, a więc kwestii żywo interesującej nie tylko zadłużonych w tej walucie, ale także inwestorów giełdowych, szczególnie posiadających akcje banków. Zwiększenie się skali deflacji w Szwajcarii może skłonić bank centralny tego kraju do interwencji w celu osłabienia waluty.

Źródło: Gerda Broker

Udostępnij artykuł: