Rynki o poranku – euro w dobrej formie

Komentarze ekspertów

Ogłoszenie QE przez Mario Draghiego ma ciekawe konsekwencje dla rynku pieniężnego, krótkiego końca krzywej i finalnie dla kursu EURUSD, który rośnie od wczoraj z poziomu 1,11 do obecnego 1,13.

Ogłoszenie QE przez Mario Draghiego ma ciekawe konsekwencje dla rynku pieniężnego, krótkiego końca krzywej i finalnie dla kursu EURUSD, który rośnie od wczoraj z poziomu 1,11 do obecnego 1,13.

Ruch ten z punktu widzenia rynkowego wynika z wypłaszczenia krzywej na rynku pieniężnym, gdzie krótkoterminowe rentowności zawędrowały w górę, a długoterminowe w dół. Rynek walutowy to w zasadzie najkrótszy z możliwych końców krzywej, a więc reaguje dość szybko na zachodzące zmiany. A jakie zmiany zaszły i dlaczego następuje wypłaszczenie krzywej. Otóż inwestorzy wiedząc, że EBC będzie skupować aktywa o terminie zapadalności od 2 do 30 lat wyprzedają papiery o zapadalności krótszej. Tym samym ich wyprzedaż powoduje podniesienie oprocentowania krótkoterminowego pieniądza i obniżenie oprocentowania na długim końcu. Stąd też chociażby zmiana stawek Libor w taki sposób, że krótkoterminowe stopy rosną, a długoterminowe spadają. Dla rynku walutowego najważniejsze są jednak te krótkoterminowe, stąd też umocnienie euro. Potwierdza to zaobserwowany wzrost dywergencji pomiędzy spreadem Libor 1m EUR-USD a kursem walutowym.

Dodatkowo dolar dziś także nie jest w formie, a jego indeks spada o -0,26%. Korzysta na tym złoty, który jest notowany po 3,72 w relacji do USD. Obserwujemy także spadek pary CHFPLN, które zniżkuje już pod poziom 4,09.

Z istotniejszych wydarzeń makroekonomicznych na pewno warto zwrócić uwagę na odczyt PKB z Wielkiej Brytanii. W ujęciu kwartalnym publikacja ma wynieść 0,6% przy poprzedniej równej 0,7%. Natomiast w relacji rocznej ma być to 2,8% (poprzednio 2,6%). Notowania pary GBPUSD obecnie pną się w górę o 0,18% do poziomu 1,5105.

Daniel Kostecki,
Analityk Rynków Finansowych,
HFT Brokers

 

Udostępnij artykuł: