Ryszard Grzelak: Rynek zaakceptował naszą propozycję rozmowy o problemach

Finanse i gospodarka

Wypowiedź dla aleBank.pl: Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu, Europ Assistance Polska

Wypowiedź dla aleBank.pl: Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu, Europ Assistance Polska

Maciej Małek: Podobnie jak w roku ubiegłym jesteście państwo organizatorem Forum. Jesteśmy i w obszarze regulacyjnym i w realiach rynkowych w innym miejscu. Czy jest sens rozmawiać i co stanowi główną kanwę rozmowy?

Ryszard Grzelak: Spotykamy się już od 8 lat. Od 6 współpracujemy przy organizacji konferencji ze Związkiem Banków Polskich, który jest naszym partnerem. Odpowiadając na pana pytanie przewrotnie - wystarczy spojrzeć na salę, która jest pełna, co znaczy, że tematy, które zaproponowaliśmy, formuła gości i prelegentów jest atrakcyjna w odczuciu gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie. A są to reprezentanci branży finansowej, towarzystw ubezpieczeniowych, banków, firm leasingowych, telekomunikacyjnych, wszystkich tych podmiotów, które zainteresowane są tematem dystrybucji ubezpieczeń bankowych, assistance. Jeśli chodzi o ubezpieczenia bankowe mam na myśli bancassurance. Zatem tak długo jak będziemy mieli zainteresowanych gości będziemy organizować konferencje. Będziemy nadal się starać organizować taką formułę, pytania, które będą atrakcyjne.
Rzeczywiście jesteśmy w zupełnie innym momencie i gdy spojrzymy do tyłu to obserwujemy, że dynamika zmian wydaje się coraz większa. Mówimy: klient jest najważniejszy - oczywiście nie jesteśmy jedynym podmiotem, który taki postulat formułuje, ale jest pewien szerszy kontekst podmiotowości - klienta. Jesteśmy w trakcie dynamicznych zmian regulujących funkcjonowanie bancasurrance - chodzi o Rekomendację U, zajmuje ona poważne miejsce w dzisiejszej konferencji. Zatem sens organizacji jest też taki abyśmy tworzyli platformę wymiany myśli, nowe idee, nowe myśli na temat jak znaleźć się w nowej rzeczywistości, którą my tworzymy. Interesuje nas także to, jak rynek będzie regulowany w przyszłości. Do dyskusji zaprosiliśmy wszystkich interesariuszy, wszystkich, którzy mają też wpływ na końcowy kształt regulacji.      
Klient jest najważniejszy również dlatego, że niezależnie od zmian, związanych ze spodziewaną Rekomendacją U, dostrzegamy zjawisko znacznie szerszej podmiotowości klienta - we wszystkich obszarach. Nie tylko w obszarach usług finansowych, ubezpieczeniowych, ale zakupów wszelkich usług, towarów. Związane jest to ze standardami UE, ale też z pewną lokalną dynamiką polską, która jest większa niż w innych krajach. Klient, konsument więcej wymaga, jest lepiej traktowany niż na rozwiniętych rynkach zachodnich. To można odnotować z satysfakcją, bo tak naprawdę konsument płaci podatki, nasze wynagrodzenia i musimy uważać, abyśmy nie zmieniali się wolniej niż klient i jego oczekiwania. W przeciwnym razie się wszystko rozejdzie i klient wybierze miejsce zakupu usług albo produktów poza naszymi organizacjami, poza firmami, które są reprezentowane na konferencji.

MM: Rozumiem, że owa jakość w budowaniu relacji z klientem odnosi się do konkretnej rzeczywistości społecznej, stąd zapowiedziana obecność prof. Józefa Czaplińskiego  - autora diagnozy społecznej?

RG: Obecność prof. Czaplińskiego jest bardzo ważnym punktem naszej konferencji, dlatego że oprócz naszych opinii, refleksji uczestników rynku finansowego, usług ubezpieczeniowych, bankowych, chcieliśmy spojrzeć na to z szerszej perspektywy - zmian społecznych i demograficznych, które zachodzą w naszym kraju. Nie da się zrozumieć zmian, klienta - jego oczekiwań, rozwoju  - jeśli nie spojrzymy na to z szerszej perspektywy, w ujęciu profesjonalnym przygotowanym przez prof. Czaplińskiego.

MM: Rozumiem, że misja i dbałość o wizerunek to jedno, ale zakładam, że to nie jedyne motywacje do organizacji tego rodzaju spotkań?

RG: Misja i wizerunek to są bardzo ważne elementy naszej działalności, ale oczywiście nie przypadkowo organizujemy to od ośmiu lat, dlatego, że jesteśmy bardzo aktywnym uczestnikiem rynku bacassurance, assisntance. Od lat kreujemy także nowe rozwiązania, trendy na rynku, które są później przez rynek akceptowane. Spoczywa na nas w związku z tym specjalna odpowiedzialność i przyjmujemy to jako pewnego rodzaju wyzwanie. Cieszymy się, że do corocznych dyskusji zaproszenie przyjmują wiodące firmy, eksperci rynku ubezpieczeniowo-bankowego. Mamy również nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się stworzyć formułę wymiany myśli i doświadczeń.

MM: Swoista renta pierwszeństwa jest bezspornym benefitem ale jednocześnie przecieranie szlaków oznacza ryzyko. Jak dajecie sobie z tym radę?

RG: Ryzyko jest zawsze, jednak z perspektywy ostatnich 10 lat rynek assistance, bancassurance rozwinął się znacznie szybciej niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale również Zachodniej. I warto to z satysfakcją odnotować, że coraz częściej przyjeżdżają do nas aby kopiować rozwiązania polskie. Są ryzyka. Ale z perspektywy lat odnotowujemy znacznie więcej możliwości i szans. Nie ma szans, sukcesu bez ponoszenia ryzyka.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Ryszard Grzelak: Rynek zaakceptował naszą propozycję rozmowy o problemach"

Udostępnij artykuł: