Ryszard Lorek: Integrujemy systemy informatyczne użytkowane w zrzeszonych bankach

Finanse i gospodarka

Wypowiedź dla aleBank.pl: Ryszard Lorek, Prezes Zarządu, SBG-Bank S.A.

Wypowiedź dla aleBank.pl: Ryszard Lorek, Prezes Zarządu, SBG-Bank S.A.

Ryszard Lorek: Jeśli chodzi o Forum Technologii to cały czas powtarzamy abyśmy przyjęli całkiem inną strategię informatyzacji. Po pierwsze budujemy silną szynę, która łączy trzy systemy wykorzystywane przez banki spółdzielcze. Do tego dokładamy produkty, systemy okołokorowe. To są systemy które wykorzystują banki spółdzielcze i w zależności od tego jakiego system używają szyna obsługuje wszystkie naokołokorowe systemy, z których mogą korzystać banki spółdzielcze.

Maciej Małek: Jaka jest rola banku zrzeszającego jeżeli chodzi o aplikowanie tych rozwiązań? Wiadomo, że duży może więcej...

RL: Po pierwsze to my kreujemy te projekty. Wespół z firmami, które dostarczają system korowy budujemy nowe rozwiązania naokołokorowe i implementujemy je na szyny  - jesteśmy za to odpowiedzialni, aby bank spółdzielczy brał rozwiązania, które są wykorzystywane później przez całe zrzeszenia.

MM: Co powinno się zadziać jeśli chodzi o ład regulacyjny aby ta strategia, która nabiera rumieńców i która sprawdza się rynkowo, mogła zafunkcjonować w całej pełni?

RL: Jeśli mówimy o Rekomendacji D to poszliśmy w nią bardzo głęboko. Jeśli chodzi o przygotowanie wszystkich etapów wdrożenia tej Rekomendacji i przyjęliśmy założenie, że będziemy świadczyli etap doradczy jeżeli chodzi o wykorzystanie naszego doświadczenia i implementowania Rekomendacji D w bankach spółdzielczych.

MM: Na ile proces szkolenia kadr w terenie w konkretnych bankach przebiega tak, aby mogli harmonijnie korzystać z oferowanych rozwiązań?

RL: Biorąc pod uwagę przygotowania wcześniejsze jesteśmy na etapie, że nie mamy elementu gonienia czasu. Jesteśmy w odpowiednim timingu. Projekt jest realizowany i jest na ukończeniu. 

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Ryszard Lorek: Integrujemy systemy informatyczne użytkowane w zrzeszonych bankach"

Udostępnij artykuł: