Ryzyko powodzi niedoszacowane

Finanse i gospodarka

Allianz przedstawił raport, gdzie szacuje wielkość zagrożeń związanych z ryzykami powodzi na świecie.

Allianz przedstawił raport, gdzie szacuje wielkość zagrożeń związanych z ryzykami powodzi na świecie.

W roku 2010 powódź dotknęła 179 mln ludzi na całym świecie, a tylko straty ubezpieczeniowe z pierwszej ubiegłorocznej większej powodzi, ze styczniowej powodzi w Queensland w Australii, sięgnęły 364 mln USD.

Wśród przyczyn zwiększających się strat Allianz wymienia i zmiany pogodowe, i działalność człowieka w tym przede wszystkim regulację rzek czy rozwój rolnictwa. Ubezpieczyciel podkreśla, że ryzyka powodzi w większości krajów są niedoszacowane.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: