Ryzyko w centrum uwagi

Bankowość

"Krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne dążą do lepszego uwidocznienia zagrożeń stojących przed instytucjami finansowymi oraz egzekwowania coraz wyższych standardów. Zjawisko to będzie nam towarzyszyć w najbliższych latach. W związku z tym, banki oraz instytucje finansowe powinny wykorzystać te zmiany do wzmocnienia obszaru zarządzania ryzykiem, które pozwoli jednocześnie poprawić wydajność, konkurencyjność i efektywność ekonomiczną"

"Krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne dążą do lepszego uwidocznienia zagrożeń stojących przed instytucjami finansowymi oraz egzekwowania coraz wyższych standardów. Zjawisko to będzie nam towarzyszyć w najbliższych latach. W związku z tym, banki oraz instytucje finansowe powinny wykorzystać te zmiany do wzmocnienia obszaru zarządzania ryzykiem, które pozwoli jednocześnie poprawić wydajność, konkurencyjność i efektywność ekonomiczną"

Wszystkie instytucje finansowe znajdują się między młotem a kowadłem. Z jednej strony akcjonariusze, którzy chcą ciągłego wzrastania zysku a z drugiej regulatorzy wymagający kapitału na bardzo wysokim poziomie. Dla osiągnięcia kompromisu należy przywiązać większą wagę do zarządzania ryzykiem.

Instytucje nadzorujące rynek finansowy naciskają ze względu na strach przed kolejną falą kryzysu co przekłada się na regulacje obowiązków i ograniczeń dla środowiska bankowego i finansowego. Bezpieczeństwo transakcji jest ściśle związane z zarządzaniem ryzykiem - należy zmienić postrzeganie, definiowanie oraz zwiększyć wpływ ryzyka w kwestii zarządzania instytucją oraz zintegrować go z prowadzoną działalnością.

Więcej w raporcie tutaj.

Na podstawie: Deloitte

 

Udostępnij artykuł: