Ryzyko walutowe: eksporterzy i importerzy się boją, ale się nie zabezpieczają!

Raporty

Według raportu Obsługa transakcji walutowych i narzędzia minimalizowania ryzyka walutowego w oczach polskich eksporterów i importerów*, przygotowanego przez AKCENTĘ, instytucję płatniczą obsługującą transakcje walutowe, 32,1 proc. eksporterów i importerów twierdzi, że zmiany kursów walut są jednym z największych niebezpieczeństw dla ich biznesu. Ale jednocześnie aż 45 proc. polskich firm nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym, a ponad 40 proc. prezesów lub właścicieli nigdy nie słyszało o takich możliwościach!

Według raportu Obsługa transakcji walutowych i narzędzia minimalizowania ryzyka walutowego w oczach polskich eksporterów i importerów*, przygotowanego przez AKCENTĘ, instytucję płatniczą obsługującą transakcje walutowe, 32,1 proc. eksporterów i importerów twierdzi, że zmiany kursów walut są jednym z największych niebezpieczeństw dla ich biznesu. Ale jednocześnie aż 45 proc. polskich firm nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym, a ponad 40 proc. prezesów lub właścicieli nigdy nie słyszało o takich możliwościach!

Raport AKCENTY do pobrania (link): Obsługa transakcji walutowych i narzędzia minimalizowania ryzyka walutowego w oczach polskich eksporterów i importerów

W grupie przedsiębiorstw, które nie zabezpieczają się przed ryzykiem kursowym (45 proc. wszystkich firm objętych badaniem), co trzeci prezes lub właściciel twierdzi, że nie widzi dla swojej firmy takiej potrzeby. Nasze badanie pokazuje jednoznacznie, że nie tylko praktyczna znajomość konkretnych narzędzi, które służą minimalizowaniu ryzyka walutowego, jest bardzo niska, ale też, że nadal potrzebna jest na temat tego zagadnienia większa wiedza - mówi Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTY w Polsce. Warto zauważyć, że nawet w grupie firm deklarujących stosowanie zabezpieczeń (37,6 proc. wszystkich firm objętych badaniem) aż 38,8 proc. respondentów nie potrafiło wskazać stosowanego sposobu zabezpieczenia.

W grupie firm niestosujących zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym, oprócz braku takiej potrzeby, stosunkowo często wskazywanymi powodami niewykorzystywania tych narzędzi były ich wysokie koszty (22,2 proc.) oraz zbyt mała liczba przeprowadzanych transakcji (17,5 proc.). Wokół zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym krąży wiele mitów. Mówi się np., że forwardy są dla największych firm. Nieprawda. Do niedawna rzeczywiście tak było, bo rynek usług finansowych był niezbyt dobrze przygotowany do obsługi segmentu MŚP, stanowiącego aż 99,8 proc. firm**, ale teraz z forwardów mogą korzystać także mali eksporterzy i importerzy. Pokutuje też opinia, że forwardy sporo kosztują. Znów nieprawda, bo na polskim rynku można znaleźć tę usługę za darmo - zwraca uwagę Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTY, która forwardy oferuje w ramach swojej obsługi transakcji walutowych obok wymiany walut i płatności zagranicznych. Oprócz kilku mitów, zapał do poznawania narzędzi zabezpieczających przed ryzykiem kursowym studzi kwestia, na którą Jarema zwraca szczególną uwagę. Od czasu, kiedy głośno było o kilku przypadkach niewłaściwego stosowania opcji walutowych, minęło sporo czasu, ale jedna prawda będzie zawsze aktualna: transakcje terminowe pod żadnym pozorem nie powinny i nie mogą służyć spekulacji - mówi Radosław Jarema.

W grupie firm stosujących różnego typu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, najczęściej wykorzystywanymi rozwiązaniami są ubezpieczenia (26,5 proc.) oraz transakcje terminowe (22,4 proc.); pozostałe to: przyjęcie wyższego kursu do rozliczeń (4,1 proc.), kredyt walutowy (2 proc.), interpolacja (2 proc.), rozliczanie w złotówkach (2 proc.), dywersyfikacja walut (2 proc.).

Jeśli chodzi o znajomość narzędzi eliminowania ryzyka kursowego, to prawie 59 proc. badanych prezesów i włascicieli firm słyszała o takich rozwiązaniach. Wśród tej grupy mniej niż połowa korzystała z tego typu zabezpieczeń w przeszłości. Jednocześnie jednak 43,3 proc. deklaruje, że ich firma zabezpieczy się przed ryzykiem kursowym w przyszłości.

* Raport Obsługa transakcji walutowych i narzędzia minimalizowania ryzyka walutowego w oczach polskich eksporterów i importerów jest częścią ogólnopolskiego badania "Przewidywania i nastroje importerów i eksporterów", który dla AKCENTY przeprowadził Instytut Homo Homini. Badanie zostało wykonane na próbie 216 przedsiębiorstw zajmujących się importem i/lub eksportem metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).  
** Dane GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., 23 grudnia 2013 r., (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGW_Dzialalnosc_przedsieb_niefinans_w_2012_not_inf.pdf).

Źródło: AKCENTA

Udostępnij artykuł: