Rząd chce rozszerzyć zakres przypadków, w jakich system ochrony banków może udzielić wsparcia

Prawo i regulacje / Z rynku

Rząd w projekcie ustawy o dodatku węglowym zaproponował zmiany w prawie bankowym oraz ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Szyld banku
Fot. stock.adobe.com/bluraz

Rząd w projekcie ustawy o dodatku węglowym zaproponował zmiany w prawie bankowym oraz ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Proponowana nowelizacji prawa bankowego ma na celu rozszerzenie zakresu przypadków, w jakich system ochrony może udzielić wsparcia, przez wskazanie, że może być ono udzielane w związku z wydaniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji.

Kiedy będzie mogło być udzielane wsparcie?

W konsekwencji wsparcie z systemu ochrony będzie mogło być udzielane nie tylko w przypadku wydania decyzji o zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa (...), ale w każdym przypadku wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, czyli także przy wykorzystaniu innych instrumentów przymusowej restrukturyzacji np. instrumentu instytucji pomostowej.

Pierwotna regulacja przewidywała, że z wnioskiem o wsparcie będzie występować podmiot zainteresowany przejęciem banku w ramach instrumentu przymusowej restrukturyzacji. W zmianie prawa bankowego planuje się, że podmiotem wnioskującym będzie mógł być także BFG.

Czytaj także: Osiem banków komercyjnych utworzy system ochrony >>>

"(...) proponowane zmiany, wychodzące poza możliwość udzielania wsparcia przez system ochrony przymusowej restrukturyzacji w wariancie przejęcia przedsiębiorstwa, zwiększają możliwości działania przez BFG na rzecz stabilności finansowej w sytuacji, gdy zastosowanie instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa nie byłoby możliwe, bądź zastosowanie innego instrumentu przymusowej restrukturyzacji w większym stopniu realizowałoby cele przymusowej restrukturyzacji, czyli imperatyw, który warunkuje decyzje podejmowane przez BFG w przedmiocie wyboru instrumentu przymusowej restrukturyzacji" - napisano w uzasadnieniu.

Wprowadzenie zmian dotyczących funkcjonowania systemu ochrony spowoduje konieczność aktualizacji do nowych regulacji dotychczasowej umowy, na podstawie której został powołany system ochrony. Przewiduje się 6-miesięczny okres dostosowawczy na wprowadzenie niezbędnych zmian w umowie systemu ochrony. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: