Chorzy na COVID-19 z łagodnym przebiegiem będą pracować zdalnie, jest projekt ustawy

Praca zdalna / Rynek pracy

Rząd proponuje umożliwienie wykonywania pracy osobom objętym izolacją w warunkach domowych, które nie przejawiają symptomów choroby COVID-19, bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg - wynika z opublikowanego we wtorek projektu ustawy.

Napis: praca zdalna na klawiaturze komputera
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Rząd proponuje umożliwienie wykonywania pracy osobom objętym izolacją w warunkach domowych, które nie przejawiają symptomów choroby COVID-19, bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg - wynika z opublikowanego we wtorek projektu ustawy.

"Mając na uwadze (...), iż ustawodawca uregulował omawianą kwestię w przypadku kwarantanny, proponuje się wprowadzenie analogicznego rozwiązania umożliwiającego pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19, bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg wykonywanie pracy zdalnej. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej podczas izolacji w warunkach domowych, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji w warunkach domowych, w trakcie którego nie świadczy pracy zdalnej" - napisano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj także: Praca zdalna: pracodawca może przeprowadzić kontrolę w domu pracownika?

W OSR projektu podano, że według danych ZUS z 11 listopada, liczba pracowników objętych izolacją, nieprzejawiających symptomów COVID-19, bądź z łagodnym przebiegiem choroby wynosiła 182.587.

Projekt zakłada się wejście przepisów z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Deficyt pracowników w zakładach pracy

Liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 może skutkować deficytem pracowników w zakładach pracy, a przez to zagrażać utrzymaniu ciągłości ich działania. Zarówno pracodawcy prywatni, jak i podmioty publiczne, mogą stanąć przed zagrożeniem ograniczenia bądź, w najgorszym przypadku - utraty możliwości realizacji swoich zadań, z uwagi na zwiększającą się liczbę pracowników przebywających na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, podano także.

Stąd też pomysł, by w przypadku osób, przebywających w izolacji zastosować podobne rozwiązanie jak w przypadku kwarantanny. Możliwość świadczenia pracy zdalnej ma dotyczyć pracowników objętych izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia pracy zdalnej podczas izolacji, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji.

Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 362 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 924 422 osoby.  Hospitalizowanych było 22 119 osób. Dotychczas zmarło 14 988 osób. Za zdrowych uznano 469 527 pacjentów.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: