Rząd chce utworzyć w BGK fundusz, który umożliwi 6,9 mld zł finansowania dla firm do końca 2022 roku

Firma / Gospodarka

Rząd chce utworzyć Fundusz Gwarancji Kryzysowych (FGK), który umożliwi uruchomienie finansowania dla MŚP i dla dużych przedsiębiorców w kwocie ok. 6,9 mld zł do końca 2022 r., wynika z projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Fot. BGK

Rząd chce utworzyć Fundusz Gwarancji Kryzysowych (FGK), który umożliwi uruchomienie finansowania dla MŚP i dla dużych przedsiębiorców w kwocie ok. 6,9 mld zł do końca 2022 r., wynika z projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Projekt znajduje się na etapie prac sejmowych. Zakłada utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Gwarancji Kryzysowych, w ramach którego udzielane będą gwarancje i poręczenia spłaty kredytów lub innych zobowiązań, zaciągniętych przez przedsiębiorców.

Gwarancje w ramach FGK w szacowanej na okres do dnia 31.12.2022 r. wartości ok. 5,5 mld zł umożliwią uruchomienie finansowania dla MŚP i dla dużych przedsiębiorców w kwocie ok. 6,9 mld zł.

- czytamy w ocenie skutków regulacji.

Szacowana ilość wspartych przedsiębiorstw to 750- 1 tys., podano także.

Podstawowe parametry gwarancji

Podstawowe parametry gwarancji:

- okres gwarancji: maksymalny 6 lat,

minimalny - 3 miesiące,

- maksymalna kwota gwarancji - 200 mln zł

 - opłata prowizyjna uzależniona będzie od okresu obowiązywania gwarantowanego kredytu: dla MŚP: 0,25-1%, dla dużych przedsiębiorstw 0,5-2% - możliwość udzielania gwarancji zgodnie z Komunikatem Komisji aktualnie do 31 grudnia 2022 r.

 Gwarancja BGK będzie obejmowała 80% kwoty kredytu/innego zobowiązania lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będzie mogła zostać udzielona w wysokości do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu/innego zobowiązania objętych gwarancją.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: