Rząd do 30 listopada obniża podatek od kopalin o ok. 30 proc., koszt dla budżetu to ok. 726 mln zł

ESG / Gospodarka

Rząd, czasowo do 30 listopada obniża podatek od kopalin o ok. 30 proc., koszt dla budżetu ok. 726 mln zł - podano w ocenie skutków regulacji.

Napis podatki i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski

Rząd, czasowo do 30 listopada obniża podatek od kopalin o ok. 30 proc., koszt dla budżetu ok. 726 mln zł - podano w ocenie skutków regulacji.

Obniżkę podatku od kopalin dołączona, jako autopoprawkę do projektu ustawy do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj także: Transformacja ekologiczna wywołuje inflację, a ta hamuje transformację >>>

"Obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali. Dlatego proponuje się obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30 proc. Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł" - napisano.

"Pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 roku stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r." - dodano.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: