Rząd łagodzi ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi

Nieruchomości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, podało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt ustawy zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi - po zmianach więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.

Mężczyzna z planami budowy na działce
Grunty pod budowę. Fot. stock.adobe.com/RTimages

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, podało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt ustawy zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi - po zmianach więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.

Po zmianach więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne #grunty #ziemia #nieruchomości

"Rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne: - położone w granicach administracyjnych miast, - w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, - nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. 'ogródki przydomowe'" - czytamy w komunikacie.

Jaką nieruchomość rolną będzie można kupić?

Dzięki nowym rozwiązaniom - nie mając statusu rolnika indywidualnego - można będzie nabyć nieruchomość rolną m.in.: - o powierzchni mniejszej niż 1 ha, - w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym, - w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku, - w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej, podano także."Istotna zmiana dotyczy skrócenia z 10 do 5 lat okresu, przez który: - nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość, - nabyta nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom" - czytamy także.

Uzyskanie zgody będzie prostsze i tańsze

Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie - jak do tej pory - przez sąd. W założeniu ma to spowodować, że uzyskanie zgody będzie prostsze i tańsze, podano dalej.Zgodnie z oczekiwaniami rolników, rozszerzono katalog osób bliskich - w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów.Umożliwiono nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez dyrektora generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku."Zgodnie z projektem, dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta)" - podkreślono w materiale.Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: