Rząd planuje rozszerzenie odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych

Gospodarka / Prawo i regulacje

Rząd planuje wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych także w przypadku udzielania zamówień, wyłączonych spod ustawy prawo zamówień publicznych, a także wprowadzenie do katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów naruszeń w zakresie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Polski złoty
Fot. stock.adobe.com/janzwolinski

Rząd planuje wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych także w przypadku udzielania zamówień, wyłączonych spod ustawy prawo zamówień publicznych, a także wprowadzenie do katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów naruszeń w zakresie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw. 2020 r. #FinansePubliczne

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw. 2020 r.

Nowelizacja ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych […] powiązana jest ściśle z obowiązkiem, jaki nakłada na Ministra Finansów program przeciwdziałania korupcji na lata 2018-2020" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Czego dotyczą planowane zmiany?

Planowane zmiany dotyczą przygotowania i wdrożenia przepisów, umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów w publicznych w przypadku udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także w związku z inicjatywą Najwyższej Izby Kontroli (NIK) odnoszącą się do wprowadzenia do katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachowań związanych z naruszeniami przepisów w zakresie udzielania zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych, podano także.

Czytaj także: Stabilność polskich finansów publicznych jest zagrożona, jak daleko z Warszawy do Aten?

Usprawnienie to ma nastąpić m. in. poprzez zmianę terminów przechowywania niedoręczonej korespondencji i opracowanie regulacji w tym zakresie na wzór norm zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: